17:01 | GMT: 15:01 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
PKP 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2014 rok.
08N 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2014 rok.
ACG 
GPW 
 
Publikacja raportu za 2014 rok.
AML 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
ENI 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2014 rok.
INF 
GPW 
 
Publikacja raportu za 2014 rok.
IZB 
GPW 
 
Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2014/2015.
JAN 
NC 
 
Dzień referencyjny w procesie scalenia akcji.
JHM 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2014 rok.
LAN 
NC 
 
NWZA ws. zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
MLG 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2014 rok.
PEM 
GPW 
 
Początek budowania księgi popytu na akcje serii D.
P2B 
NC 
 
Pierwszy dzień notowań na NC 1.250.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D.
P2B 
NC 
 
Publikacja raportu za 2014 rok.
RPC 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2014 rok.
SNW 
GPW 
 
Zawieszenie notowań akcji spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
UCG 
GPW 
 
Publikacja raportu za 2014 rok.
UTD 
NC 
 
Scalenie akcji w stosunku 20:1.
wykres BMW
BMW.DE 
Euronext 
 
Publikacja wstępnego raportu za 2014 rok.
UCG.IT 
Euronext 
 
Publikacja raportu za 2014 rok.