22:23 | GMT: 20:23 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Allegro_IPO_Noble_podstrony
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
wykres CCC
CCC 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2014 i wypłaty dywidendy, zmiany uchwały nr 6 NWZA z 19 grudnia 2012 w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru akcjonariuszy w odniesieniu do akcji emitowanych w ramach kapitału warunkowego i warrantów subskrypcyjnych oraz zmiany statutu.
OPL 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,50 zł na akcję.
wykres PGE
PGE 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2014 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy oraz pokrycia strat z lat ubiegłych.
08N 
GPW 
 po sesji
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2014.
AED 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2014.
BGS 
NC 
 
ZWZA
BPN 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2014.
wykres BPX
BPX 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2014.
BSA 
NC 
 
Dzień pierwszego notowania na NC 619.264 akcji serii K, 601.137 akcji serii L, 3.179.599 akcji serii Ł, 8.300.000 akcji serii N.
BRA 
GPW 
 
Debiut spółki na GPW. Wprowadzenie do obrotu 1.425.000 akcji serii A, 1.047.291 akcji serii B, 30.000 akcji serii C, 500.000 akcji serii E, 2.600.000 akcji serii F. Wykluczenie z obrotu na NC akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C i E.
CSR 
NC 
 
Wypłata dywidendy 0,61 zł na akcję.
wykres CNT
CNT 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,45 zł na akcję.
CMR 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 01.01.2014 - 31.12.2014.
FCL 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku wypracowanego w 2014 roku.
GNG 
NC 
 
Zakończenie zapisów na akcje serii C.
HRP 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r., rozszerzenia przedmiotu działalności spółki i zmiany statutu.
wykres KCI
KCI 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2014 oraz pokrycia straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym JUPITER S.A. za rok 2014.
LRQ 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2014.
LTG 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2014 oraz połączenia (scalenia) akcji.
MAB 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2014.
MGF 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2014 r.
MRC 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2014 i wypłaty dywidendy.
MEI 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2014.
MDS 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2014 rok.
MOD 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku.
MYS 
NC 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
NAN 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2014.
PLI 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2014 oraz udzielenia zgody na zwiększenie sumy zabezpieczenia hipoteki na nieruchomościach należących do spółki.
POM 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,06 zł na akcję.
PUN 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.
RDL 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku oraz przeznaczenia części kapitału zapasowego na wypłatę dywidendy.
RON 
GPW 
 
ZWZA
ROV 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2014.
SNS 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2014 rok i wypłaty dywidendy.
URS 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2014.
VVD 
GPW 
 
Początek przyjmowania deklaracji nabycia w ramach budowy księgi popytu na akcje serii D.
VOX 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2014.
WBY 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
wykres WDX
WDX 
GPW 
 
NWZA ws. zmian w statucie oraz ustalenia wynagrodzenia dla członków RN.
WRL 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2014 rok.
WSE 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,16 zł na akcję.
XSM 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2014.
BBBY.US 
NYSE 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.