12:27 | GMT: 10:27 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
4FM 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2014.
ABM 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2014 rok.
ADM 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2014.
AER 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
AGP 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za 2014 rok.
AGR 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2014 rok.
AWM 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty wykazanej w roku obrotowym rozpoczynającym się 25 września 2013 roku i kooczącym się 31 grudnia 2014 roku.
AFC 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2014 rok.
AML 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 1,95 zł na akcję.
AOL 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczeniu zysku za rok 2014 oraz pokrycia z kapitału zapasowego straty z lat ubiegłych.
APA 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2014 oraz wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect) akcji serii A i B oraz dematerializację akcji serii A i B.
APT 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,50 zł na akcję.
APE 
NC 
 
Wypłata dywidendy 0,04 zł na akcję.
ATC 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2014.
ASE 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,40 zł na akcję.
ATS 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2014 tj. za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014.
ATR 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,08 zł na akcję.
B2B 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.
B3S 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2014, dalszego istnienia spółki, skupu akcji własnych oraz wyrażenia zgody na połączenie spółek.
BAU 
NC 
 
Publikacja raportu za 2014 rok.
BER 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2014.
BIM 
NC 
 
Publikacja raportu za 2014 rok.
BMX 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto osiągniętego w roku obrotowym 2014.
BTC 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2014, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze subskrypcji prywatnej nowej emisji akcji serii F z pozbawieniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
BMC 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2014.
CLS 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2014.
CZK 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2014, dalszego istnienia spółki, emisji warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji serii C z wyłączeniem prawa poboru, podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii C z wyłączeniem prawa poboru.
COL 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2014 roku oraz upoważnienia zarządu do nabywania akcji własnych spółki.
wykres CSY
CSY 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2014, warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji serii D z wyłączeniem prawa poboru oraz podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii D z wyłączeniem prawa poboru.
DIN 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2014 lub przeznaczenia zysku.
DFG 
NC 
 
Publikacja raportu za 2014 rok.
DAT 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty netto za 2014 r.
wykres DCD
DCD 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty za rok 2014.
wykres DGA
DGA 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. straty netto za rok obrotowy 2014 oraz połączenia poprzez przejęcie spółki Ateria Sp. z o.o. przez DGA S.A.
D24 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2014, dalszego istnienia spółki, podwyższenia kapitału zakładowego poprzez subskrypcję zamkniętą oraz zmiany statutu.
DRE 
GPW 
 
Wznowienie obrotu akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.
wykres DTP
DTP 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,10 zł na akcję.
EKS 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2014 rok.
EKP 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2014, tj. za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 oraz podziału spółek FON S.A., ELKOP S.A., INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A., ATLANTIS S.A., RESBUD S.A., INVESTMENT FRIENDS S.A. poprzez przeniesienie części majątków na spółkę IFERIA S.A. (podział przez wydzielenie).
ESS 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,35 zł na akcję.
EVE 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty za rok 2014.
EXA 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2014.
FSG 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2014 rok.
FHD 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2014 rok.
wykres FON
FON 
GPW 
 
ZWZA ws. pokrycia straty za rok 2014 tj. za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 oraz podziału spółek FON SA, ELKOP SA, INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SA, ATLANTIS SA, RESBUD SA, INVESTMENT FRIENDS SA poprzez przeniesienie części majątków na spółkę IFERIA SA (podział przez wydzielenie).
FPO 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2014r.
GAL 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2014.
GNR 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
GTK 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku oraz podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E z wyłączeniem prawa poboru.
GCH 
GPW 
 
Początek zapisów na sprzedaż akcji po 47,70 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Global City Holdings N.V.
GCH 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2014.
GTF 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku wykazanego za rok obrotowy 2014.
GRL 
GPW 
 
ZWZA ws.m.in. podziału zysku za rok 2014.
GTY 
NC 
 
Publikacja raportu za 2014 rok.
HEF 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2014 oraz dalszego istnienia spółki.
HLD 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok 2014, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii F, G i H w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru oraz zmian w statucie.
HYP 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku.
IFC 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2014 tj. za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014, wyrażenia zgody na zamianę rodzaju części akcji imiennych serii A na akcje na okaziciela, podziału spółek FON SA, ELKOP SA, INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SA, ATLANTIS SA, RESBUD SA, INVESTMENT FRIENDS SA poprzez przeniesienie części majątków na spółkę IFERIA SA (podział przez wydzielenie).
IFR 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty spółki za rok 2014 tj. za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014, podziału spółek FON SA, ELKOP SA, INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SA, ATLANTIS SA, RESBUD SA, INVESTMENT FRIENDS SA poprzez przeniesienie części majątków na spółkę IFERIA SA (podział przez wydzielenie).
IPL 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,50 zł na akcję.
IDT 
GPW 
 
Zakończenie przyjmowania zapisów na akcje serii H w transzy inwestorów indywidualnych.
CAR 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,71 zł na akcję.
INM 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2014, podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii G z zachowaniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
IVE 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok 2014, podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii F w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru oraz emisji obligacji serii A i B.
INV 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2014.
ISG 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku oraz pokrycia straty z lat ubiegłych.
ITM 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2014 i niepodzielonego zysku z lat ubiegłych.
JAN 
NC 
 
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu NCIndex.
KPL 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,00 zł na akcję.
KOR 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2014.
LPS 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2014, dalszego istnienia spółki oraz zwiększenia wartości nominalnej akcji - połączenia akcji.
LYD 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
LSH 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty, dalszego istnienia spółki, emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego spółki i wyłączenia prawa poboru oraz zmiany wysokości kapitału docelowego i zmiany statutu.
wykres LUG
LUG 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2014 r.
MLB 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku.
MRA 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2014 oraz dalszego istnienia spółki.
MXP 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2014.
MEG 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2014 rok.
MGA 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2014.
MNC 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,40 zł na akcję.
MER 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. rozporządzenia zyskiem za 2014r.
wykres MFO
MFO 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,30 zł na akcję.
MOE 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. wykorzystania zysku netto za rok 2014.
MCE 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty poniesionej za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku oraz kontynuacji działalności.
MZN 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku, wyrażenia zgody na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii F do obrotu na rynku regulowanym lub na rynku NewConnect w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
NOV 
NC 
 
Początek notowań spółki GOLDWYN (GCL) pod nazwą NOVINA (NOV), w związku ze zmianą firmy.
NWA 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia wyniku finansowego za rok obrotowy 2014.
PMP 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.
PCX 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 0,01 zł na akcję.
PEX 
GPW 
 
ZWZA
PEM 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2014 rok, ustalenia liczby warrantów subskrypcyjnych, które zaoferowane zostaną w wykonaniu uchwały nr 12 NWZA w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego dla Członków Rady Nadzorczej z dnia 30.07.2014 roku.
wykres PIK
PIK 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2014 oraz wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki na lokalach spółki we Wrocławiu przy al. Armii Krajowej 8b/5 oraz 8b/6, jako zabezpieczenie umowy kredytowej zawartej z Raiffeisen Polbank S.A.
PPC 
NC 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,12 zł na akcję.
PLT 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2014.
PRI 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku wypracowanego w 2014 roku.
PMF 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.
PRM 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,35 zł na akcję.
PJP 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,60 zł na akcję.
PRL 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2014 oraz podziału zysku z lat ubiegłych.
PRO 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2014.
QRK 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. sposobu podziału zysku za rok 2014.
REM 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2014.
RES 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku oraz podziału spółek FON SA, ELKOP SA, INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SA, ATLANTIS SA, RESBUD SA, INVESTMENT FRIENDS SA poprzez przeniesienie części majątków na spółkę IFERIA SA (podział przez wydzielenie).
wykres RSY
RSY 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku i przeznaczeniu go na kapitał zapasowy.
SAP 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty.
SMA 
NC 
 
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii G w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru i zmiany statutu.
SFN 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2014 rok.
SFG 
GPW 
 
ZWZA
SME 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,60 zł na akcję.
STT 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty za okres od 01.01.2014 roku do 31.12.2014 roku, podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii C w drodze subskrypcji prywatnej.
TXN 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2014 oraz wyrażenia zgody dla zarządu na nabycie 400.000 sztuk akcji własnych serii G.
TFO 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2014 rok.
VTI 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty/podziału zysku za rok obrotowy 2014, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz zmiany statutu.
VIN 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2014 oraz ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy.
WAS 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,04 zł na akcję.
WLT 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.
WIK 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2014 oraz zmiany uchwały WZ nr 11/VI/2014 z dnia 27.06.2014 r. i uchwały WZ nr 11/VI/2013 z dnia 29.06.2013 r. poprzez cofnięcie absolutorium udzielonego członkowi zarządu Tomaszowi Grodzkiemu.
ZEP 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2014.