19:56 | GMT: 17:56 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
APA 
NC 
 
Pierwszy dzień notowań na NC 1.500.000 akcji serii A oraz 1.120.000 akcji serii B.
CZK 
NC 
 
NWZA ws. połączenia spółek Tableo S.A. i Ciasteczka z Krakowa S.A., zmiany statutu oraz zmian osobowych w składzie RN.
wykres CSY
CSY 
NC 
 
NWZA ws. emisji warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji serii D z wyłączeniem prawa poboru, zmian w statucie oraz zmian osobowych w składzie RN.
DEP 
NC 
 
Wykluczenie akcji spółki z obrotu na NC.
EMT 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW 12.000.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii P.
GKP 
NC 
 
NWZA ws. ubiegania się o dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym, powierzenia RN wykonywania zadań komitetu audytu oraz zmiany statutu.
MCP 
GPW 
 
NWZA ws. zmian w statucie.
PXM 
GPW 
 
Dzień referencyjny w procesie scalenia akcji.
wykres RSY
RSY 
NC 
 
NWZA ws. emisji warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji serii C z wyłączeniem prawa poboru, zmian w statucie oraz zmian osobowych w składzie RN.
SNX 
GPW 
 
NWZA ws. scalenia akcji i zmiany statutu oraz odwołania członka RN Pani Moniki Czekała i powołania na jej miejsce nowego członka RN.
TLX 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 0,90 zł na akcję.
wykres TVN
TVN 
GPW 
 
Wykluczenie akcji spółki z obrotu na GPW, na wniosek spółki.
PEP.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.