15:34 | GMT: 13:34 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_Ninja_Warrior_Polska_podstrony
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
wykres CCC
CCC 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2015 roku.
EUR 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2015 roku.
KRU 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW 117.398 akcji zwykłych na okaziciela serii E.
MBK 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
PKO 
GPW 
 
NWZA ws. zmian w składzie RN oraz zmian statutu.
APT 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2015 roku.
ARE 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2015.
wykres BGE
BGE 
NC 
 
NWZA ws. zmian wysokości i zasad przyznawania wynagrodzenia Członkom RN oraz zmian w składzie RN.
BDL 
GPW 
 
NWZA ws. zmian w składzie zarządu, zmian w składzie RN, zmiany statutu oraz uchylenia uchwały nr 5 NWZ z 7 lipca 2014 roku w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego.
ELT 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2015 roku.
EMU 
NC 
 
Publikacja raportu za 2015 rok.
FRO 
GPW 
 
Początek zapisów na sprzedaż akcji po 10,50 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez PALMYRA Sp. z o.o.
wykres GPW
GPW 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2015 rok.
HPS 
NC 
 
NWZA ws. zmian w składzie RN.
LRK 
GPW 
 
Wznowienie obrotu akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.
LZM 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2015 roku.
NET 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2015 rok.
OEG 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
PXM 
GPW 
 
NWZA ws. zmian w składzie RN oraz wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
PTH 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2015 roku.
QRS 
GPW 
 
Publikacja raportu za 2015 rok.
QMK 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2015 roku.
VTI 
GPW 
 
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii F z pozbawieniem prawa poboru, wprowadzenia do obrotu na NC akcji serii F i praw do akcji serii F oraz zmiany statutu.
wykres AXA
CS.FR 
Euronext 
 
Publikacja raportu za 2015 rok.
BAY.DE 
Euronext 
 przed sesją
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
CPB.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za II kwartał roku obrotowego 2015/2016.
DTEL.DE 
Euronext 
 
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
ENGIE.FR 
Euronext 
 
Publikacja raportu za 2015 rok.
LLOY.UK 
LSE 
 
Publikacja raportu za 2015 rok.
REP.ES 
Euronext 
 przed sesją
Publikacja raportu za 2015 rok.