03:25 | GMT: 01:25 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
ING 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 4,30 zł na akcję.
SPL 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku, ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
ARH 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
ABS 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku wypracowanego w roku obrotowym 2015 i wypłaty dywidendy.
ATG 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,22 zł na akcję.
ECR 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
wykres FAM
FAM 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. przeniesienia kwoty zgromadzonej w kapitale rezerwowym na kapitał zapasowy, pokrycia strat za ubiegłe lata z kapitału zapasowego oraz podziału zysku netto za rok obrotowy 2015.
FRO 
GPW 
 
Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 11,30 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez PALMYRA Sp. z o.o.
KTY 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
LEN 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,55 zł na akcję.
MPH 
GPW 
 
Przydział akcji oferowanych.
MON 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
MZN 
GPW 
 
NWZA ws. ustalenia liczby członków RN, powołania członków RN, zmiany statutu, wyrażenia zgody na zawarcie umowy pożyczki z Panem Jarosławem Święcickim i Panem Tomaszem Święcickim.
PCR 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2015 rok oraz wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości hipoteką.
PTN 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku z lat ubiegłych oraz pokrycia straty za 2015 rok.
RNC 
GPW 
 
Dzień referencyjny w procesie scalenia akcji.
RON 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2015.
RSE 
GPW 
 
Początek zapisów na sprzedaż akcji po 2,61 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez FTF Galleon Spółkę Akcyjną.
SSK 
NC 
 
Publikacja raportu za 2015 rok.
WPL 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2015, zmian Regulaminu Rady Nadzorczej, zmian Regulaminu Walnego Zgromadzenia oraz zmian w zakresie dotychczasowego Programu Motywacyjnego.
ZWC 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
AXP.US 
NYSE 
 po sesji
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
CTXS.US 
NYSE 
 po sesji
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
KO.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
wykres EMC
EMC.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
MAT.US 
NYSE 
 po sesji
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
QCOM.US 
NYSE 
 po sesji
Publikacja raportu za II kwartał roku obrotowego 2015/2016.
wykres SAP
SAP.DE 
Euronext 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
USB.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.