18:22 | GMT: 16:22 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
CPS 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku spółki Cyfrowy Polsat S.A. za rok obrotowy 2015 oraz podziału zysku Redefine Sp. z o.o. za rok obrotowy 2015.
4FM 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2015.
AAS 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2015.
ABK 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2015.
ABM 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2015 rok.
AIN 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2015.
AED 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2015 oraz dalszego istnienia spółki.
AER 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto poniesionej za rok obrotowy 2015.
AWM 
NC 
 
ZWZA ws.m.in. pokrycia straty wykazanej w roku obrotowym 2015.
APA 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2015.
ASE 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,42 zł na akcję.
ATR 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,05 zł na akcję.
B2B 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku / pokrycia straty za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.
BBA 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2015 rok.
wykres BDF
BDF 
NC 
 
Publikacja raportu za 2015 rok.
BDZ 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok 2015.
BTX 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w 2015 roku.
BEP 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2015.
BMX 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto osiągniętego w roku obrotowym 2015.
BTC 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2015 oraz podwyższenia kapitału zakładowego w drodze subskrypcji prywatnej nowej emisji akcji serii G z pozbawieniem części dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz zmiany statutu.
BLO 
NC 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
BRA 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW 505.734 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii H.
BDG 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2015.
BMC 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2015.
CLS 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2015.
CSR 
NC 
 
Wypłata dywidendy 0,32 zł na akcję.
CDL 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,85 zł na akcję.
wykres CFI
CFI 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku wypracowanego w roku 2015 oraz podziału akcji (splitu akcji).
CIE 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 2,85 zł na akcję.
COG 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok 2015.
DAT 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty netto za rok obrotowy 2015.
D24 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2015, dalszego istnienia spółki, obniżenia kapitału zakładowego oraz podwyższenia kapitału zakładowego.
EFE 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2015 oraz podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii H, realizowanej w ramach subskrypcji zamkniętej z zachowaniem prawa poboru.
EMA 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2015 roku.
EPI 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2015.
EGS 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,16 zł na akcję.
EVE 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty za rok 2015.
EXA 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2015 oraz programu motywacyjnego.
wykres EZO
EZO 
NC 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
FIN 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2015.
GTR 
NC 
 
Publikacja raportu za 2015 rok.
GRL 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2015.
HRC 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym.
GWR 
NC 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,57 zł na akcję.
MRH 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2015 oraz istnienia spółki.
HEF 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2015 oraz dalszego istnienia spółki.
HFT 
NC 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
HYP 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2015 roku.
ICP 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2015.
IMG 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
GKI 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2015 rok, połączenia ze spółka zależną Hotel 1 GKI Sp. z o.o., wypłaty dywidendy oraz określenia daty nabycia prawa do dywidendy i terminu jej wypłaty.
INT 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2015 rok, w sprawie przeznaczenia części kapitału zapasowego utworzonej z zysku na dywidendę za rok 2015 oraz wypłaty dywidendy.
IVE 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok 2015 oraz emisji obligacji serii C.
IOD 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2015.
IPE 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2015.
ISG 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty z lat ubiegłych.
JAN 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2015.
JHM 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,03 zł na akcję.
JWC 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2015.
KRS 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty oraz dalszego istnienia spółki.
KIN 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. sposobu podziału zysku za 2015 rok.
KOR 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2015.
KVT 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2015.
LPS 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych, zamiany akcji imiennych serii A na akcje na okaziciela, upoważnienia zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego i zmiany statutu.
LGT 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2015.
LBT 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. zagospodarowania zysku za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.
LKS 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2016.
MLB 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku.
MGC 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2015.
MEG 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,76 zł na akcję.
MRC 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2015.
MFD 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za 2015 rok oraz scalenia akcji w stosunku 1:10.
MGS 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku / pokrycia straty za rok obrotowy 2015.
MCE 
NC 
 
Publikacja raportu za 2015 rok.
NFP 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2015.
NOV 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2015, upoważnienia zarządu do nabycia akcji własnych oraz ubiegania się o wprowadzenie akcji serii A do obrotu na NC.
NTT 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,32 zł na akcję.
OPE 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2015 oraz użycia kapitału zapasowego na pokrycie strat z lat ubiegłych.
OPT 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
OBL 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,35 zł na akcję.
PTE 
NC 
 
Publikacja raportu za 2015 rok.
PEM 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 14,41 zł na akcję.
OIL 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2015 rok.
PFL 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym trwającym od 01.01.2015 do 31.12.2015, wyrażenia zgody na zbycie przedsiębiorstwa spółki, w tym wchodzących w skład przedsiębiorstwa nieruchomości, na rzecz spółki zależnej, zmiany firmy i siedziby oraz zmiany statutu.
PMF 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.
PRM 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,59 zł na akcję.
PRO 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2015.
RAF 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,30 zł na akcję.
RBW 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1 zł na akcję.
RNK 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. sposobu postąpienia ze stratą w roku obrotowym 2015.
RDN 
GPW 
 
Zakończenie zapisów w ofercie zakupu akcji ogłoszonej przez Radosława Wiśniewskiego, Piengjai Wiśniewską, Teresę Wiśniewską, Redral spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością spółkę komandytową z siedzibą w Łodzi oraz „Ores” spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi, po 2,07 zł za sztukę.
REG 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2015, dalszego istnienia spółki, użycia kapitału zapasowego na pokrycie strat z lat ubiegłych, upoważnienia zarządu do dokonywania emisji akcji nowych serii w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru, emisji obligacji zamiennych na akcje, wyłączenia prawa poboru w odniesieniu do obligacji zamiennych i akcji.
RSE 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2015 oraz NWZA ws. zniesienia dematerializacji akcji i wycofania ich z obrotu na GPW.
SFG 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za 2015 rok.
SCS 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2015 na kapitał zapasowy.
SYM 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2015.
TOS 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2015.
TDX 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2015.
TSG 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,10 zł na akcję.
VIN 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2015 oraz ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy.
VIV 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy 2015.
VOI 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku bilansowego za rok obrotowy 2015.
wykres VRG
VRG 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku wykazanego w roku obrotowym 2015.
WAS 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,07 zł na akcję.
WRL 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2015 rok.