20:43 | GMT: 18:43 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
SII_podstrony
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
ABE 
GPW 
 
Publikacja raportu za rok obrotowy 2015/2016.
ACT 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1 zł na akcję.
CLN 
GPW 
 
Koniec zapisów w transzy detalicznej.
CLD 
NC 
 
NWZA ws. zmiany składu RN.
wykres ELQ
ELQ 
NC 
 
NWZA ws. obniżenia kapitału zakładowego w drodze obniżenia wartości nominalnej akcji, podwyższenia kapitału zakładowego, w związku z obniżeniem kapitału zakładowego , w drodze emisji akcji imiennych serii G w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru, zmiany statutu oraz zmian w składzie RN.
IAG 
GPW 
 
Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 28,90 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez iAlbatros Group S.A.
IZB 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2015-2016.
wykres KBJ
KBJ 
NC 
 
Wypłata dywidendy 0,14 zł na akcję.
SNS 
GPW 
 
NWZA ws. zmiany przeznaczenia kapitałów zapasowego i rezerwowych, utworzonych z zysków z lat ubiegłych i przeniesienia ich na kapitał rezerwowy utworzony z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy lub zaliczki na poczet dywidendy oraz zmiany statutu.
VOX 
NC 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,55 zł na akcję.