16:49 | GMT: 14:49 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
5AH 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
AHL 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
ABC 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
ADF 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
ALM 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2016 rok.
ARR 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
1AT 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
ATD 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
BDZ 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
BRA 
GPW 
 
Publikacja raportu za 2016 rok.
BDX 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
BMC 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW 6.445.055 akcji zwykłych na okaziciela serii G.
CPA 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
CCE 
GPW 
 
Publikacja raportu za 2016 rok.
COG 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
CPG 
GPW 
 
NWZA ws. zmiany uchwały nr 5 NWZA z 28 lipca 2011 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem w całości prawa poboru akcjonariuszy w odniesieniu do akcji emitowanych w ramach kapitału warunkowego i warrantów subskrypcyjnych oraz przyjęcia Regulaminu Programu Motywacyjnego, zmienionej uchwałą nr 3 NWZA z 30 września 2013 r.
DVL 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
wykres DGA
DGA 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
DRP 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
EFX 
NC 
 
Publikacja raportu za 2016 rok.
ENT 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
ERB 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
FRO 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
FHD 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
GAL 
NC 
 
Publikacja raportu za 2016 rok.
GRL 
GPW 
 
Wykluczenie spółki z obrotu na GPW w związku ze zniesieniem dematerializacji akcji.
GRE 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
ICP 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
IFC 
GPW 
 
Publikacja raportu za 2016 rok.
wykres IFM
IFM 
NC 
 
Publikacja raportu za 2016 rok.
IFR 
GPW 
 
Publikacja raportu za 2016 rok.
IPL 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
wykres INC
INC 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
INP 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
INW 
NC 
 
Publikacja raportu za 2016 rok.
IOD 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
IPE 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
IZS 
GPW 
 
Publikacja raportu za 2016 rok.
K2I 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
KAN 
GPW 
 
Publikacja raportu za 2016 rok.
KRS 
GPW 
 
NWZA ws. wyrażenia zgody na połączenie spółek Kerdos Group S. A. w restrukturyzacji oraz Dayli Polska Sp. z o. o. w restrukturyzacji, obniżenia kapitału zakładowego celem pokrycia straty roku obrotowego 2015, wyrażenia zgody na dochodzenie roszczeń wobec byłych członków organów zarządczych i nadzorczych oraz spółek powiązanych, zmiany statutu.
KLN 
NC 
 
Publikacja raportu za 2016 rok.
KFM 
NC 
 
Publikacja raportu za 2016 rok.
KPD 
GPW 
 
Publikacja raportu za 2016 rok.
KZS 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
LSR 
NC 
 
NWZA ws. pokrycia straty za 2011 r.oraz wyrażenia zgody na sprzedaż środków trwałych i wyposażenia.
LEN 
GPW 
 
Publikacja raportu za 2016 rok.
MAK 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
MGT 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
wykres MCI
MCI 
GPW 
 
Publikacja raportu za 2016 rok.
MDI 
GPW 
 
Publikacja raportu za 2016 rok.
MER 
NC 
 
Publikacja raportu za 2016 rok.
MRG 
NC 
 
Wznowienie publicznej subskrypcji akcji serii E.
MGM 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2016 roku.
MOM 
NC 
 
NWZA ws. zmian w składzie osobowym RN oraz zmiany statutu.
MSW 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
NIN 
NC 
 
Publikacja raportu za 2016 rok.
NCT 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
NTT 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
ORN 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
ORP 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
PAT 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
PEL 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
PSW 
GPW 
 
Publikacja raportu za 2016 rok.
PHR 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
PLX 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
PLI 
NC 
 
Publikacja raportu za 2016 rok.
PND 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
PTN 
NC 
 
Publikacja raportu za 2016 rok.
PRV 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
PRS 
NC 
 
Publikacja raportu za 2016 rok.
RDL 
GPW 
 
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji na okaziciela serii F, realizowanej w drodze subskrypcji prywatnej, zmiany uchwały nr 3 NWZ z 7 lutego 2017 roku oraz zmiany statutu.
RDL 
GPW 
 
Publikacja raportu za 2016 rok.
RFK 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
RAF 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
RWL 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
RDN 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
REM 
NC 
 
Publikacja raportu za 2016 rok.
wykres S4E
S4E 
NC 
 
Publikacja raportu za 2016 rok.
SNK 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
SAP 
NC 
 
Publikacja raportu za 2016 rok.
SEL 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
SFS 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za rok obrotowy trwający od 1.12.2015 do 31.12.2016.
SME 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
SLZ 
GPW 
 
NWZA
SMS 
NC 
 
Publikacja raportu za 2016 rok.
TBL 
GPW 
 
Publikacja raportu za 2016 rok.
TBL 
GPW 
 
NWZA ws. konwersji części akcji imiennych serii C1, C2 oraz C3 na akcje serii E na okaziciela, zmiany statutu, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii F, pozbawienia prawa poboru, ustalenia wynagrodzenia członków RN, upoważnienia zarządu do nabycia akcji własnych, utworzenia kapitału zapasowego oraz powołania do RN.
TDX 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
TRK 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
wykres TXM
TXM 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
URS 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
VTI 
GPW 
 
Publikacja raportu za 2016 rok.
WDB 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
WLB 
GPW 
 
Publikacja raportu za 2016 rok.
WSE 
GPW 
 
NWZA ws. wyrażenia zgody na zawarcie przez spółkę, jako zastawcę, zneksu do umowy zastawu rejestrowego na przedsiębiorstwie z dnia 18 listopada 2015 r., zmian statutu oraz zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej.
YOL 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
ZEP 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
wykres BMW
BMW.DE 
Euronext 
 
Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
FDX.US 
NYSE 
 po sesji
Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2016/2017.
NKE.US 
NYSE 
 
Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2016/2017.