12:46 | GMT: 10:46 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
AFH 
NC 
 
Publikacja raportu za 2016 rok.
API 
GPW 
 
Publikacja raportu za 2016 rok.
1AT 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok 2016 oraz połączenia spółki ATAL S.A. ze spółką ATAL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
BIO 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2016 rok.
wykres ERG
ERG 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 1,25 zł na akcję.
GRV 
GPW 
 
Publikacja raportu za 2016 rok.
IDA 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
IFI 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2016.
ICM 
NC 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
IPT 
GPW 
 
Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 11 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Ai Prime (Luxembourg) Bidco S.A R.L. oraz pana Rafała Brzoskę.
KVT 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
MNX 
NC 
 
NWZA ws. zmiany statutu oraz połączenia akcji spółki poprzez podwyższenie wartości nominalnej akcji przy jednoczesnym zmniejszeniu ogólnej liczby akcji bez zmiany wysokości kapitału zakładowego spółki.
MSW 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2016 r.
NET 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2016.
NWG 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
PXM 
GPW 
 
Początek zapisów na sprzedaż akcji po 4,91 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna z siedziba w Warszawie, ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, ENERGA Spółką Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, PGNiG Technologie Spółka Akcyjna z siedzibą w Krośnie.
PIS 
NC 
 
NWZA ws. zmian w składzie RN.
SPH 
GPW 
 
NWZA
VOT 
GPW 
 
NWZA ws. powołania pana Dariusza Czyża w skład RN oraz rekomendacji dla RN dotyczącej wyznaczenia pana Dariusza Czyża na Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.
wykres XTB
XTB 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku, ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
AA.US 
NYSE 
 po sesji
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
HAL.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.