12:07 | GMT: 10:07 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
ENA 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,25 zł na akcję.
PKN 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
AML 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW 100.513 akcji zwykłych na okaziciela serii F.
BRA 
GPW 
 
Zakończenie składania zapisów na akcje serii I w transzy inwestorów instytucjonalnych.
ECH 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 0,50 zł na akcję.
EKS 
NC 
 
NWZA ws. ustalenia liczby członków RN oraz zmian w składzie RN.
EVE 
GPW 
 
Dzień referencyjny w procesie scalenia akcji.
FIG 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2016.
GKP 
NC 
 
Wypłata I transzy dywidendy w wysokości 0,28 zł na akcję.
INK 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,25 zł na akcję.
wykres KCI
KCI 
GPW 
 
NWZA ws. zmiany firmy spółki oraz finansowania przez spółkę nabycia emitowanych przez nią akcji oraz utworzenia kapitału rezerwowego dla celów tego finansowania.
KSW 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 2,38 zł na akcję.
LVC 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,41 zł na akcję.
MAD 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału wyniku finansowego za rok 2016.
MXC 
GPW 
 
Dzień ostatniego notowania na GPW 660.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B.
wykres MFO
MFO 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 0,58 zł na akcję.
MIR 
GPW 
 
Zakończenie przyjmowania zapisów na akcje serii W w wykonaniu prawa poboru i zapisów dodatkowych.
BKM 
GPW 
 
NWZA ws. ustalenia liczby członków RN, dokonania zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
wykres PCM
PCM 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 2,36 zł na akcję.
PCE 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 0,42 zł na akcję.
PTW 
NC 
 
Wypłata dywidendy 0,37 zł na akcję.
TLV 
NC 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,02 zł na akcję.
VOX 
NC 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,55 zł na akcję.
CL.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
GE.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
HON.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.