17:36 | GMT: 15:36 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
KRU 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 5 zł na akcję.
LTS 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
06N 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
ACT 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
ADV 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
ALG 
GPW 
 
Publikacja raportu za 2017 rok.
ALI 
GPW 
 
NWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych Funduszy Inwestycyjnych ALTUS.
ALI 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
AMC 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
APL 
GPW 
 
Publikacja raportu za 2017 rok.
AQA 
NC 
 
Publikacja raportu za 2017 rok.
ARC 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
ARR 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
ASM 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
wykres ATM
ATM 
GPW 
 
Publikacja raportu za 2017 rok.
ATG 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
AAL 
GPW 
 
ZWZA
AWB 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
BDZ 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
BML 
GPW 
 
Publikacja raportu za 2017 rok.
BLR 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
BDX 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
BMC 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
CMR 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
CRM 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
CTG 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
wykres CWA
CWA 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
CZT 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
 
GPW 
 
Zakończenie przyjmowania zapisów inwestorów instytucjonalnych.
DDI 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
DRE 
GPW 
 
Publikacja raportu za 2017 rok.
DPL 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
ECO 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2016.
EDN 
NC 
 
Publikacja raportu za 2017 rok.
EFK 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
ENP 
GPW 
 
Publikacja raportu za 2017 rok.
wykres ERG
ERG 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
FMF 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
FSG 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
FEE 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
GTK 
NC 
 
NWZA ws. zmiany firmy spółki, zmiany siedziby spółki, odwołania i powołania członków RN.
GRI 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
GKS 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
wykres GPW
GPW 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
GCN 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
HRS 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
HLD 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
HUB 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
HDR 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
IDE 
GPW 
 
Publikacja raportu za 2017 rok.
IND 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
IRL 
GPW 
 
ZWZA
INL 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
IVC 
NC 
 
Wykluczenie akcji spółki z obrotu na NC w związku z upływem 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu o ogłoszeniu upadłości.
INV 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
IZO 
GPW 
 
Publikacja raportu za 2017 rok.
JWW 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
KBD 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2017 rok.
wykres KBJ
KBJ 
NC 
 
Publikacja raportu za 2017 rok.
wykres KCI
KCI 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
KST 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
LBT 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
LSI 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
LSH 
NC 
 
Publikacja raportu za 2017 rok.
MMA 
NC 
 
Publikacja raportu za 2017 rok.
wykres MCI
MCI 
GPW 
 
Publikacja raportu za 2017 rok.
MTL 
GPW 
 
Publikacja raportu za 2017 rok.
MEG 
GPW 
 
Publikacja raportu za 2017 rok.
MRB 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
MMF 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
MZN 
GPW 
 
Publikacja raportu za 2017 rok.
MSZ 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
MZA 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
YAN 
NC 
 
Publikacja raportu za 2017 rok.
NEM 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
NWA 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
OPM 
GPW 
 
Publikacja raportu za 2017 rok.
ORB 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
PMP 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
PBF 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
PCX 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,09 zł na akcję.
wykres PGO
PGO 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
PND 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
PTH 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
PRM 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
QMK 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
RAF 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
REG 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
RMK 
GPW 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
ROV 
NC 
 
Publikacja raportu za 2017 rok.
SFS 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
SOL 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
STP 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
ZUK 
GPW 
 
Publikacja raportu za 2017 rok.
SHG 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
TAR 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
TRR 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
TOW 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za rok obrotowy 2016/2017.
TRI 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
ULM 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2017 oraz niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, określenia dnia, według którego ustala się listę uprawnionych do dywidendy (dzień dywidendy) oraz wskazania dnia wypłaty dywidendy.
VIA 
NC 
 
Publikacja raportu za 2017 rok.
WAS 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
WWL 
GPW 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
WST 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
WSE 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
ZMT 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
CVX.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
CL.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
DAI.DE 
Euronext 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
XOM.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
SAN.FR 
Euronext 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.