16:59 | GMT: 14:59 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
BRG 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,05 zł na akcję.
CPA 
GPW 
 
NWZA ws. umorzenia akcji własnych spółki, obniżenia kapitału zakładowego oraz zmiany statutu.
DEL 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,40 zł na akcję.
HOR 
NC 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,05 zł na akcję.
KRI 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za rok obrotowy 2017/2018.
MDI 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 0,08 zł na akcję.
NOV 
NC 
 
Zawieszenie obrotu akcjami spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
PBX 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW 155.800 akcji zwykłych na okaziciela serii C.
PFL 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 1,20 zł na akcję.
PSW 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,48 zł na akcję.
RBW 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 1,20 zł na akcję.
RCW 
NC 
 
NWZA ws. upoważnienia zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego, zmiany statutu oraz zmian osobowych w RN.
SVRS 
GPW 
 
Początek przyjmowania zapisów inwestorów instytucjonalnych.
TBL 
GPW 
 
Zakończenie przyjmowania zapisów inwestorów indywidualnych na akcje serii F.
ZST 
GPW 
 
Scalenie akcji w stosunku 3:1.