12:05 | GMT: 10:05 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
EUR 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
AML 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 2,92 zł na akcję.
ASR 
NC 
 
NWZA ws. wyboru członka RN, zmiany statutu, zmiany uchwały nr 20 ZWZ z 30 czerwca 2018 oraz wyboru pełnomocnika do zawarcia umów z prezesem zarządu spółki.
ASG 
GPW 
 
Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 15,18 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez grupę 15 podmiotów.
BCM 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za ostatni rok obrotowy.
HRS 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,07 zł na akcję.
IDM 
GPW 
 
NWZA ws. warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii B i emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany statutu.
wykres IMS
IMS 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
KRI 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego rozszerzonego raportu za I kwartał roku obrotowego 2018/2019.
MRC 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
NEU 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
OVO 
GPW 
 
NWZA
wykres PCM
PCM 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
RVU 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
SHD 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał roku obrotowego od 01.10.2017 r. do 30.09.2018 r.
SUW 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał roku obrotowego 2017/2018.
SWD 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał roku obrotowego, trwający od 01.04.2018 r. do 30.06.2018 r.
TBL 
GPW 
 
Debiut spółki na GPW. Wprowadzenie do obrotu 448.000 akcji serii B, 22.100 akcji serii D, 90.000 akcji serii E, 37.889 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii F. Wykluczenie spółki z obrotu na NC.
WLT 
GPW 
 
Wypłata II raty dywidendy w wysokości 0,15 zł na akcję.
YOL 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.