16:04 | GMT: 14:04 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
ABE 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 01.07.2017 r. – 30.06.2018 r.
ASB 
GPW 
 
Wypłata zaliczki na poczet dywidendy za 2018 rok w wysokości 0,05 USD na akcję.
BAH 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,26 zł na akcję.
BNP 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW 6.700.000 akcji zwykłych na okaziciela serii L.
CPL 
GPW 
 
Dzień ostatniego notowania na GPW 1.333.334 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii G.
wykres IAI
IAI 
NC 
 
NWZA ws. powołania pełnomocników do zawarcia umów z członkami zarządu, umorzenia akcji własnych spółki, obniżenia kapitału zakładowego i zmiany statutu.
MOB 
NC 
 
Wykluczenie akcji spółki z obrotu na NC w związku z upływem 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o oddaleniu przez sąd wniosku o ogłoszenie upadłości.
PSW 
GPW 
 
Wypłata zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2018, w wysokości 0,14 zł na akcję.
PHR 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii E.
RON 
GPW 
 
NWZA ws. sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości.
RCW 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2017/2018.
wykres TIM
TIM 
GPW 
 
Wypłata zaliczki na poczet dywidendy za 2018 rok w wysokości 1 zł na akcję.
VTG 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy nadzwyczajnej 0,23 zł na akcję.
VRB 
NC 
 
Wypłata dywidendy 0,02 zł na akcję.
NKE.US 
NYSE 
 po sesji
Publikacja raportu za II kwartał roku obrotowego 2018/2019.