10:54 | GMT: 08:54 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_baner_podstrony
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
wykres LPP
LPP 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 60 zł na akcję.
4MS 
NC 
 
Zakończenie przyjmowania zapisów na akcje serii D w wykonaniu prawa poboru i zapisów dodatkowych.
ACG 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 3,94 zł na akcję.
ATS 
GPW 
 
NWZA ws. zatwierdzenia firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego, ustalenia ostatniego dnia okresu sprawozdawczego rozpoczętego w dniu 1 stycznia 2018 roku, za który spółka sporządzi sprawozdanie finansowe oraz ustalenia standardu sprawozdawczości finansowej, w którym spółka będzie sporządzać sprawozdania finansowe.
ATO 
NC 
 
Publikacja raportu za 2018 rok.
AUG 
GPW 
 
NWZA
BAH 
GPW 
 
Wypłata I raty dywidendy w wysokości 0,04 zł na akcję.
BOW 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2018, w sprawie dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
CDL 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,80 zł na akcję.
COM 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2018 rok.
CPG 
GPW 
 
Początek zapisów na sprzedaż akcji po 5,74 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez MIRELF VI.
DCR 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1 zł na akcję.
DAM 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2018 rok oraz dalszego istnienia spółki.
DOM 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 9,05 zł na akcję.
ETL 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 2,20 zł na akcję.
EXC 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia starty za rok obrotowy 2018.
FMF 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2018 oraz użycia kapitałów spółki pochodzących z zysków lat ubiegłych.
wykres GPW
GPW 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2018 r.
GWR 
NC 
 
Wypłata dywidendy 0,17 zł na akcję.
ICP 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2018.
IFC 
GPW 
 
NWZA ws. zatwierdzenia firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego, ustalenia ostatniego dnia okresu sprawozdawczego rozpoczętego w dniu 1 stycznia 2018 roku, za który spółka sporządzi sprawozdanie finansowe oraz ustalenia standardu sprawozdawczości finansowej, w którym spółka będzie sporządzać sprawozdania finansowe.
IPL 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia wyniku finansowego za 2018 rok.
wykres IMS
IMS 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 0,19 zł na akcję.
CAR 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku.
KGN 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2018 r.
LAB 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2018.
MXC 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 2 zł na akcję.
MEX 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2018.
wykres MOL
MOL 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 142,44 HUF na akcję.
CNG 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2018 oraz strat z lat ubiegłych.
ORL 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2018.
PBX 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW 210.884 akcji zwykłych na okaziciela serii C.
PSM 
NC 
 
Publikacja raportu za 2018 rok.
PTH 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2018.
RON 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,06 zł na akcję.
SMS 
NC 
 
NWZA ws. wyrażenia zgody dla zarządu na zawarcie przez spółkę umów objęcia obligacji z członkami RN.
TAR 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,50 zł na akcję.
TRR 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2018.
VOT 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2018 oraz przeznaczenia części kapitału rezerwowego utworzonego z zysku osiągniętego za rok 2017 na wypłatę dywidendy.
wykres VRG
VRG 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2018.
WLT 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,33 zł na akcję.
WPL 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 1 zł na akcję.
ZST 
GPW 
 
Dzień referencyjny w procesie scalenia akcji.