17:55 | GMT: 15:55 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
4FM 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW 119.588 akcji zwykłych na okaziciela serii F.
4FM 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2018.
AVE 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2018.
ALC 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto Alchemia S.A. za rok 2018, podziału zysku netto Walcownia Rur Andrzej Sp. z o.o. za rok 2018, pokrycia starty netto za okres 1 stycznia 2018 r. do dnia 18 października 2018 r. oraz podziału zysku netto Huta Batory Sp. z o.o. za okres od dnia 19 października 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 oraz podziału zysku netto Rurexpol Sp. z o.o. za rok 2018.
ALI 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.
APT 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 0,90 zł na akcję.
ARR 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty poniesionej w roku 2018.
CFS 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2018 r.
CHP 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2018.
CLD 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za 2018 rok.
CMC 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2018.
DIN 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2018 oraz przekazania środków z kapitału rezerwowego spółki na pokrycie straty za rok obrotowy 2017.
wykres DGA
DGA 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,40 zł na akcję.
DGL 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2018.
ENT 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2018.
EGS 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto osiągniętego w roku obrotowym 2018 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
ECK 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2018.
ETX 
NC 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,44 zł na akcję.
FRO 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2018 r.
GEN 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2018.
GNB 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2018 oraz strat z lat ubiegłych.
BHW 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 3,74 zł na akcję.
KPL 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2018.
LBT 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za okres od 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku.
MXC 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 2 zł na akcję.
MDN 
NC 
 
Publikacja raportu za 2018 rok.
MRG 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2018.
MBR 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2018.
OTS 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty powstałej w roku 2018.
PBF 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2018 oraz istnienia spółki.
wykres PCM
PCM 
GPW 
 
Dzień wykupu akcji spółki przez PKO Leasing Spółka Akcyjna po cenie 23,75 zł za akcję.
PBX 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2018.
P2B 
NC 
 
NWZA ws. zmiany statutu.
PIW 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2018, tj. za okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018 r.
PWX 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2018.
ZAP 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za okres od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. oraz wykazanego w sprawozdaniu finansowym niepodzielonego wyniku z lat ubiegłych, określenia dnia dywidendy i dnia jej wypłaty.
RAF 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2018 oraz niepodzielonego zysku z lat ubiegłych.
RBW 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2018.
SKN 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. sposobu podziału zysku/straty za rok obrotowy 2018.
STK 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2018 oraz dalszego istnienia spółki.
TLX 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,30 zł na akcję.
ULG 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2018 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty.
UNI 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,22 zł na akcję.
URS 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2018 oraz dalszego istnienia spółki.
VOX 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2018.
wykres VRG
VRG 
GPW 
 
Początek notowań spółki VISTULA (VST) pod nazwą VRG (VRG) w związku ze zmianą firmy.