12:23 | GMT: 10:23 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
ALUMAST

Data
Spółka
Wydarzenie
ALUMAST
Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
ALUMAST
Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
ALUMAST
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2019.
ALUMAST
Publikacja jednostkowego i skonsolidowanego raportu za 2019 rok oraz raportu za I kwartał 2020 roku.
ALUMAST
Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.
ALUMAST
Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
ALUMAST
Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
ALUMAST
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2018.
ALUMAST
Publikacja raportu za I kwartał 2019 oraz jednostkowego i skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
ALUMAST
Publikacja raportu za IV kwartał 2018 roku.
ALUMAST
Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
ALUMAST
NWZA ws. zmiany statutu, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii P w ramach subskrypcji prywatnej, emisji warrantów subskrypcyjnych serii B z prawem objęcia akcji serii Q oraz powołania członka RN.
ALUMAST
Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
ALUMAST
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2017.
ALUMAST
Publikacja raportu za I kwartał 2018 oraz za cały 2017 rok.
ALUMAST
Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
ALUMAST
Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
ALUMAST
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii N w ramach subskrypcji prywatnej, emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z prawem objęcia akcji serii O, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii O, wyłączenia prawa poboru oraz powołania nowych członków RN.
ALUMAST
Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
ALUMAST
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2016.
ALUMAST
Publikacja raportu za 2016 rok.
ALUMAST
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
ALUMAST
Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
ALUMAST
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
ALUMAST
Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
ALUMAST
Dzień pierwszego notowania na NC 38.457 akcji zwykłych na okaziciela serii M.
ALUMAST
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2015.
ALUMAST
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
ALUMAST
Publikacja raportu za 2015 rok.
ALUMAST
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
ALUMAST
Dzień pierwszego notowania na NC 1.200.000 akcji zwykłych na okaziciela serii L.
ALUMAST
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
ALUMAST
Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
ALUMAST
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2014.
ALUMAST
Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
ALUMAST
Publikacja raportu za 2014 rok.
ALUMAST
Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
ALUMAST
NWZA ws. m.in. wprowadzenia nowego regulaminu WZ i RN oraz zmiany statutu.
ALUMAST
Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
ALUMAST
Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
ALUMAST
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013 rok, dalszego istnienia spółki oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
ALUMAST
Publikacja raportu za 2013 rok.
ALUMAST
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
ALUMAST
Pierwszy dzień notowań na NC 91.600 akcji zwykłych na okaziciela serii I.
ALUMAST
Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
ALUMAST
NWZA ws. zmian w składzie RN oraz wprowadzenia do obrotu na NC 91.600 akcji serii I.
ALUMAST
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
ALUMAST
Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
ALUMAST
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2012 oraz dalszego istnienia spółki.
ALUMAST
Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
ALUMAST
Publikacja raportu za 2012 rok.
ALUMAST
NWZA ws. zmiany statutu przez udzielenie zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy praw poboru akcji za zgodą RN.
ALUMAST
Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
ALUMAST
Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
ALUMAST
Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
ALUMAST
WZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2011.
ALUMAST
Publikacja raportu za 2011 rok.
ALUMAST
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
ALUMAST
NWZA ws. dalszego istnienia spółki.
ALUMAST
Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
ALUMAST
Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii K.
ALUMAST
Ostatni dzień notowań na NC praw do akcji zwykłych na okaziciela serii K.
ALUMAST
Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
ALUMAST
Pierwszy dzień notowań na NC praw do akcji zwykłych na okaziciela serii K.
ALUMAST
Ostatni dzień notowań na NC praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii K.
ALUMAST
Pierwszy dzień notowań na NC praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii K.
ALUMAST
Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii K.
ALUMAST
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji na okaziciela serii K z zachowaniem prawa poboru.
ALUMAST
Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
ALUMAST
WZA
ALUMAST
Publikacja raportu za 2010 rok.
ALUMAST
Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
ALUMAST
NWZA ws. udzielenia zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego.
ALUMAST
Publikacja raportu za IV kwartał 2010 roku.


«Powrót do terminarza spółek