19:22 | GMT: 17:22 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_baner_podstrony
YURECO

Data
Spółka
Wydarzenie
Brak aktualnych wydarzeń
YURECO
Wykluczenie spółki z obrotu na NC, na wniosek spółki.
YURECO
Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
YURECO
Dzień wykupu akcji spółki przez Oxylion Spółka Akcyjna po cenie 2,17 zł za akcję.
YURECO
Zawieszenie obrotu akcjami w związku z zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia przymusowego wykupu.
YURECO
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu NCIndex.
YURECO
Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
YURECO
NWZA ws. nabycia prawa własności nieruchomości, wyrażenia zgody na zbycie prawa własności nieruchomości oraz zmian w składzie RN.
YURECO
Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
YURECO
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013 rok, wyboru członków RN oraz udzielenia absolutorium członkom zarządu i RN.
YURECO
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
YURECO
Publikacja raportu za 2013 rok.
YURECO
Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
YURECO
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
YURECO
Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
YURECO
ZWZA ws. m.in. podziału zysku, utworzenia funduszu rezerwowego na realizację programu nabywania akcji własnych oraz wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych w celu umorzenia.
YURECO
Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
YURECO
Publikacja raportu za 2012 rok.
YURECO
Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
YURECO
Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
YURECO
Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
YURECO
WZA ws. m.in. podziału zysku / pokrycia straty.
YURECO
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
YURECO
Publikacja raportu za 2011 rok.
YURECO
Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
YURECO
Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
YURECO
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
YURECO
Debiut spółki na NC.


«Powrót do terminarza spółek