13:43 | GMT: 11:43 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
CDRL

Data
Spółka
Wydarzenie
CDRL
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
CDRL
NWZA ws. przyjęcia polityki wynagrodzeń członków zarządu i RN.
CDRL
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
CDRL
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
CDRL
ZWZA ws. m.in. sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2019.
CDRL
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
CDRL
NWZA ws. ustalenia liczby członków w RN oraz powołania członka RN.
CDRL
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
CDRL
NWZA ws. połączenia spółki CDRL S.A. z siedzibą w Pianowie ze spółką VIVO KIDS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pianowie.
CDRL
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
CDRL
Wypłata dywidendy 0,80 zł na akcję.
CDRL
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,80 zł na akcję.
CDRL
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,80 zł na akcję.
CDRL
ZWZA ws. m.in. sposobu podziału zysku za 2018 rok oraz pokrycia straty na wyniku z lat ubiegłych.
CDRL
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
CDRL
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
CDRL
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
CDRL
NWZA ws. udzielenia upoważnienia zarządowi do skupu akcji własnych, utworzenia kapitału rezerwowego w celu sfinansowania skupu akcji własnych oraz przyznania wynagrodzenia członkom komitetu audytu.
CDRL
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
CDRL
Wypłata dywidendy 1 zł na akcję.
CDRL
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1 zł na akcję.
CDRL
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1 zł na akcję.
CDRL
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
CDRL
ZWZA ws. m.in. sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2017.
CDRL
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
CDRL
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
CDRL
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
CDRL
Wypłata dywidendy 1,20 zł na akcję.
CDRL
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,20 zł na akcję.
CDRL
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,20 zł na akcję.
CDRL
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
CDRL
ZWZA ws. m.in. sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2016.
CDRL
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
CDRL
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
CDRL
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
CDRL
Wypłata dywidendy 0,85 zł na akcję.
CDRL
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,85 zł na akcję.
CDRL
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,85 zł na akcję.
CDRL
ZWZA ws. m.in. sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2015.
CDRL
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
CDRL
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
CDRL
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
CDRL
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
CDRL
Wypłata dywidendy 0,75 zł na akcję.
CDRL
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,75 zł na akcję.
CDRL
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,75 zł na akcję.
CDRL
ZWZA ws. m.in. sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2014.
CDRL
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
CDRL
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
CDRL
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu WIG.
CDRL
Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela: 1.999.516 serii B, 50.544 serii C oraz 1.000.000 serii D.
CDRL
Ostatni dzień notowań na GPW 1.000.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D.
CDRL
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
CDRL
Debiut spółki na GPW. Wprowadzenie do obrotu 1.000.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D.
CDRL
Zakończenie przyjmowania zapisów na akcje serii D w transzy inwestorów instytucjonalnych.
CDRL
Początek przyjmowania zapisów na akcje serii D w transzy inwestorów instytucjonalnych.
CDRL
Zakończenie budowania księgi popytu na akcje serii D.
CDRL
Zakończenie przyjmowania zapisów na akcje serii D w transzy inwestorów detalicznych.
CDRL
Początek budowania księgi popytu na akcje serii D.
CDRL
Początek przyjmowania zapisów na akcje serii D w transzy inwestorów detalicznych.


«Powrót do terminarza spółek