23:08 | GMT: 21:08 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Allegro_IPO_Noble_podstrony
ERNE

Data
Spółka
Wydarzenie
Brak aktualnych wydarzeń
ERNE
Wykluczenie spółki z obrotu na NC w związku z upływem 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o oddaleniu przez sąd wniosku o ogłoszenie upadłości.
ERNE
Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
ERNE
Publikacja raportu za 2018 rok.
ERNE
Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
ERNE
Publikacja raportu za IV kwartał 2018 roku.
ERNE
Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
ERNE
Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
ERNE
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2017.
ERNE
Publikacja raportu za 2017 rok.
ERNE
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
ERNE
Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
ERNE
Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
ERNE
Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
ERNE
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2016.
ERNE
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
ERNE
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
ERNE
Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
ERNE
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
ERNE
Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
ERNE
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2015.
ERNE
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
ERNE
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
ERNE
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
ERNE
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
ERNE
Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
ERNE
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2014.
ERNE
Publikacja raportu za 2014 rok.
ERNE
Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
ERNE
Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
ERNE
Początek notowań spółki VENO (VEN) pod nazwą ERNE (ERN), w związku ze zmianą firmy.
ERNE
NWZA ws. zmiany statutu.
ERNE
Zakończenie przyjmowania zapisów na akcje serii L nieobjęte w wykonaniu prawa poboru.
ERNE
Początek zapisów na akcje serii L nieobjęte w wykonaniu prawa poboru.
ERNE
Przydział akcji serii L objętych w wykonaniu prawa poboru oraz zapisów dodatkowych.
ERNE
Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
ERNE
Zakończenie przyjmowania zapisów podstawowych oraz dodatkowych na akcje serii L w wykonaniu prawa poboru.
ERNE
Początek przyjmowania zapisów podstawowych oraz dodatkowych na akcje serii L w wykonaniu prawa poboru.
ERNE
Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
ERNE
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za 2013r oraz udzielenia absolutorium członkom zarządu i RN.
ERNE
Dzień prawa poboru akcji serii L.
ERNE
Publikacja raportu za 2013 rok.
ERNE
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w trybie subskrypcji zamkniętej z prawem poboru akcji serii L, ubiegania się o wprowadzenie akcji serii L i praw do akcji serii L do obrotu na NC oraz zmiany statutu.
ERNE
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
ERNE
Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
ERNE
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
ERNE
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty/podziału zysku za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku oraz powołania rewidenta do spraw szczególnych.
ERNE
Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
ERNE
Publikacja skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
ERNE
Publikacja raportu za 2012 rok.
ERNE
Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
ERNE
Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii K.
ERNE
NWZA ws. odwołania prezesa zarządu, zmian w składzie RN, powołania rewidenta do spraw szczególnych i in.
ERNE
Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
ERNE
NWZA ws. zmian w składzie RN.
ERNE
Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii K.
ERNE
Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
ERNE
NWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania zarządu oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.
ERNE
Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
ERNE
Publikacja raportu za 2011 rok.
ERNE
WZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.
ERNE
Wznowienie notowań akcjami spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
ERNE
Scalenie akcji w stosunku 155:1.
ERNE
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
ERNE
Dzień referencyjny w procesie scalenia akcji.
ERNE
Zawieszenie obrotu akcjami spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
ERNE
Pierwszy dzień na NC 100 akcji zwykłych na okaziciela serii A.
ERNE
Wznowienie notowań akcjami spółki po starym nominale (scalenie nie doszło do skutku).
ERNE
Zawieszenie obrotu akcjami spółki w związku z planowaną zmianą ich wartości nominalnej.
ERNE
Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
ERNE
NWZA ws. nabycia akcji własnych.
ERNE
Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii G.
ERNE
Ostatni dzień notowań na NC praw do akcji zwykłych na okaziciela serii G.
ERNE
Pierwszy dzień notowań na NC praw do akcji zwykłych na okaziciela serii G.
ERNE
Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
ERNE
Ostatni dzień notowań na NC praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii G.
ERNE
Pierwszy dzień notowań na NC praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii G.
ERNE
Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii G.
ERNE
Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
ERNE
WZA
ERNE
Publikacja raportu za 2010 rok.
ERNE
Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
ERNE
Publikacja raportu za IV kwartał 2010 roku.


«Powrót do terminarza spółek