18:44 | GMT: 16:44 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
STANUSCH

Data
Spółka
Wydarzenie
Brak aktualnych wydarzeń
STANUSCH
Wykluczenie spółki z obrotu na NC w związku ze zniesieniem dematerializacji akcji.
STANUSCH
Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
STANUSCH
NWZA ws. dematerializacji akcji (przywrócenia im formy dokumentu) i wycofania ich z obrotu na NC.
STANUSCH
Dzień wykupu akcji spółki przez Phenomind Ventures Spółka Akcyjna Spółka Komandytowa po cenie 3,50 zł za akcję.
STANUSCH
Zawieszenie obrotu akcjami w związku z zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia przymusowego wykupu.
STANUSCH
ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty za okres od 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku oraz dalszego istnienia spółki.
STANUSCH
Publikacja raportu za 2016 rok.
STANUSCH
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
STANUSCH
Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
STANUSCH
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
STANUSCH
Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
STANUSCH
ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty za okres od 01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku oraz dalszego istnienia spółki.
STANUSCH
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
STANUSCH
Publikacja raportu za 2015 rok.
STANUSCH
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
STANUSCH
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
STANUSCH
Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
STANUSCH
ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty za okres od 01.01.2014 roku do 31.12.2014 roku, podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii C w drodze subskrypcji prywatnej.
STANUSCH
Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
STANUSCH
Publikacja raportu za 2014 rok.
STANUSCH
Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
STANUSCH
Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
STANUSCH
Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
STANUSCH
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za 2013r oraz udzielenia absolutorium członkom zarządu i RN.
STANUSCH
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
STANUSCH
Publikacja raportu za 2013 rok.
STANUSCH
Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
STANUSCH
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
STANUSCH
Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
STANUSCH
ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty za okres od 01.01.2012 roku do 31.12.2012 roku.
STANUSCH
Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
STANUSCH
Publikacja raportu za 2012 rok.
STANUSCH
Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
STANUSCH
Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
STANUSCH
Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
STANUSCH
WZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011.
STANUSCH
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
STANUSCH
Publikacja raportu za 2011 rok.
STANUSCH
Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
STANUSCH
Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
STANUSCH
Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
STANUSCH
WZA
STANUSCH
Publikacja raportu za 2010 rok.
STANUSCH
Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
STANUSCH
Publikacja raportu za IV kwartał 2010 roku.
STANUSCH
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
STANUSCH
Pierwszy dzień notowań na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii B.
STANUSCH
Ostatni dzień notowań na GPW praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B.
STANUSCH
NWZA ws. wyboru podmiotu uprawnionego do zbadania sprawozdania finansowego za rok 2010 oraz zmian w statucie.
STANUSCH
Debiut spółki na NC.


«Powrót do terminarza spółek