21:08 | GMT: 19:08 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
MPLVERBUM

Data
Spółka
Wydarzenie
MPLVERBUM
Publikacja raportu za rok 2020/2021.
MPLVERBUM
Publikacja raportu za IV kwartał roku 2020/2021.
MPLVERBUM
Publikacja raportu za III kwartał roku 2020/2021.
MPLVERBUM
Publikacja raportu za II kwartał roku 2020/2021.
MPLVERBUM
Publikacja raportu za rok 2019/2020.
MPLVERBUM
Publikacja raportu za I kwartał roku 2020/2021.
MPLVERBUM
Publikacja raportu za IV kwartał roku 2019/2020.
MPLVERBUM
Publikacja raportu za III kwartał roku 2019/2020.
MPLVERBUM
Publikacja raportu za II kwartał roku 2019/2020.
MPLVERBUM
Wypłata dywidendy 0,07 zł na akcję.
MPLVERBUM
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,07 zł na akcję.
MPLVERBUM
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,07 zł na akcję.
MPLVERBUM
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2018/2019.
MPLVERBUM
Publikacja raportu za rok obrotowy 2018/2019.
MPLVERBUM
Publikacja raportu za I kwartał roku 2019/2020.
MPLVERBUM
Publikacja raportu za IV kwartał roku obrotowego 2018/2019.
MPLVERBUM
Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2018/2019.
MPLVERBUM
Publikacja raportu za II kwartał roku obrotowego 2018/2019.
MPLVERBUM
Wypłata dywidendy 0,07 zł na akcję.
MPLVERBUM
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,07 zł na akcję.
MPLVERBUM
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,07 zł na akcję.
MPLVERBUM
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2017/2018.
MPLVERBUM
Publikacja raportu za rok obrotowy 2017/2018.
MPLVERBUM
Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2018/2019.
MPLVERBUM
Publikacja raportu za IV kwartał roku obrotowego 2017/2018.
MPLVERBUM
Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2017/2018.
MPLVERBUM
Publikacja raportu za II kwartał roku obrotowego 2017/2018.
MPLVERBUM
Wypłata dywidendy 0,05 zł na akcję.
MPLVERBUM
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,05 zł na akcję.
MPLVERBUM
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,05 zł na akcję.
MPLVERBUM
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2016/2017.
MPLVERBUM
Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2017/2018.
MPLVERBUM
Publikacja raportu za rok obrotowy 2016/2017.
MPLVERBUM
Publikacja raportu za IV kwartał roku obrotowego 2016/2017.
MPLVERBUM
Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2016/2017.
MPLVERBUM
Wypłata dywidendy 0,05 zł na akcję.
MPLVERBUM
Publikacja raportu za II kwartał roku obrotowego 2016/2017.
MPLVERBUM
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,05 zł na akcję.
MPLVERBUM
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,05 zł na akcję.
MPLVERBUM
ZWZA ws. m.in. podziału zysku spółki za rok obrotowy 2015/2016.
MPLVERBUM
Publikacja raportu za rok obrotowy 2015/2016.
MPLVERBUM
Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2016/2017.
MPLVERBUM
Publikacja raportu za IV kwartał roku obrotowego 2015/2016.
MPLVERBUM
Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2015/2016.
MPLVERBUM
Wypłata dywidendy 0,05 zł na akcję.
MPLVERBUM
Publikacja raportu za II kwartał roku obrotowego 2015/2016.
MPLVERBUM
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,05 zł na akcję.
MPLVERBUM
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,05 zł na akcję.
MPLVERBUM
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2014/2015.
MPLVERBUM
Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2015/2016.
MPLVERBUM
Publikacja raportu za rok obrotowy 2014/2015.
MPLVERBUM
Publikacja raportu za IV kwartał roku obrotowego 2014/2015.
MPLVERBUM
Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2014/2015.
MPLVERBUM
Wypłata dywidendy 0,05 zł na akcję.
MPLVERBUM
Publikacja raportu za II kwartał roku obrotowego 2014/2015.
MPLVERBUM
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,05 zł na akcję.
MPLVERBUM
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,05 zł na akcję.
MPLVERBUM
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2013/2014.
MPLVERBUM
Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2014/2015.
MPLVERBUM
Publikacja raportu za rok obrotowy 2013/2014.
MPLVERBUM
Publikacja raportu za IV kwartał roku obrotowego 2013/2014.
MPLVERBUM
Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2013/2014.
MPLVERBUM
Publikacja raportu za II kwartał roku obrotowego 2013/2014.
MPLVERBUM
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2012/2013.
MPLVERBUM
Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2013/2014.
MPLVERBUM
Publikacja raportu za rok obrotowy 2012/2013.
MPLVERBUM
Publikacja raportu za IV kwartał roku obrotowego 2012/2013.
MPLVERBUM
Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2012/2013.
MPLVERBUM
Publikacja raportu za II kwartał roku obrotowego 2012/2013.
MPLVERBUM
WZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2011/2012.
MPLVERBUM
Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2012/2013.
MPLVERBUM
Publikacja raportu za rok obrotowy 2011/2012.
MPLVERBUM
Publikacja raportu za IV kwartał roku obrotowego 2011/2012.
MPLVERBUM
Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2011/2012.
MPLVERBUM
Publikacja raportu za II kwartał roku obrotowego 2011/2012.
MPLVERBUM
WZA
MPLVERBUM
Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2011/2012.
MPLVERBUM
Publikacja raportu za rok obrotowy 2010/2011.
MPLVERBUM
Publikacja raportu za IV kwartał roku obrotowego 2010/2011.
MPLVERBUM
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
MPLVERBUM
Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii B i C.
MPLVERBUM
Ostatni dzień notowań na NC praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C.
MPLVERBUM
Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2010/2011.
MPLVERBUM
Debiut spółki na NC.


«Powrót do terminarza spółek