03:32 | GMT: 01:32 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_Ninja_Warrior_Polska_podstrony
ERGIS

Data
Spółka
Wydarzenie
Brak aktualnych wydarzeń
ERGIS
Wycofanie akcji spółki z obrotu na GPW.
ERGIS
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
ERGIS
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
ERGIS
NWZA ws. zniesienia dematerializacji akcji oraz ich wycofania z obrotu na GPW.
ERGIS
Dzień wykupu akcji spółki przez Finergis Investments i Marka Górskiego po cenie 3,88 zł za akcję.
ERGIS
Zawieszenie obrotu akcjami w związku z zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia przymusowego wykupu.
ERGIS
Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 3,88 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Finergis Investments i Marka Górskiego.
ERGIS
NWZA ws. zniesienia dematerializacji akcji oraz ich wycofania z obrotu na GPW.
ERGIS
Zmiana ceny w wezwaniu ogłoszonym przez Finergis Investments i Marka Górskiego z 3 zł na 3,88 zł za sztukę.
ERGIS
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
ERGIS
Początek zapisów na sprzedaż akcji po 3 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Finergis Investments i Marka Górskiego.
ERGIS
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
ERGIS
Wypłata dywidendy 0,10 zł na akcję.
ERGIS
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,10 zł na akcję.
ERGIS
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,10 zł na akcję.
ERGIS
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto osiągniętego w roku obrotowym 2018 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
ERGIS
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
ERGIS
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
ERGIS
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
ERGIS
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
ERGIS
Wypłata dywidendy 0,20 zł na akcję.
ERGIS
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,20 zł na akcję.
ERGIS
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,20 zł na akcję.
ERGIS
ZWZA ws. m.in. korekty wyniku z lat poprzednich, podziału zysku netto osiągniętego w roku obrotowym 2017 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
ERGIS
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
ERGIS
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
ERGIS
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
ERGIS
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
ERGIS
Wypłata dywidendy 0,20 zł na akcję.
ERGIS
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,20 zł na akcję.
ERGIS
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,20 zł na akcję.
ERGIS
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto osiągniętego w roku obrotowym 2016 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
ERGIS
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
ERGIS
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2016 rok.
ERGIS
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
ERGIS
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
ERGIS
Wypłata dywidendy 0,16 zł na akcję.
ERGIS
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,16 zł na akcję.
ERGIS
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,16 zł na akcję.
ERGIS
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto poniesionej w roku obrotowym 2015 z części kapitału zapasowego, przeznaczenia części kapitału zapasowego utworzonego z zysku osiągniętego w latach poprzednich na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
ERGIS
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
ERGIS
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2015 rok.
ERGIS
NWZA ws. wyrażenia zgody na zakup akcji własnych w celu ich umorzenia oraz określenia zasad nabywania akcji własnych.
ERGIS
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2015 roku.
ERGIS
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
ERGIS
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
ERGIS
Wypłata dywidendy 0,15 zł na akcję.
ERGIS
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,15 zł na akcję.
ERGIS
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,15 zł na akcję.
ERGIS
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto wypracowanego w roku obrotowym 2014.
ERGIS
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
ERGIS
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
ERGIS
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2014 roku.
ERGIS
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
ERGIS
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
ERGIS
Początek notowań spółki ERGIS (EEF) pod nazwą ERGIS (EGS), w związku ze zmianą firmy.
ERGIS
Wypłata dywidendy 0,10 zł na akcję.
ERGIS
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,10 zł na akcję.
ERGIS
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,10 zł na akcję.
ERGIS
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013r, udzielenia absolutorium członkom organów spółki oraz zmian w składzie RN.
ERGIS
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
ERGIS
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2013 rok.
ERGIS
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2013 roku.
ERGIS
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
ERGIS
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
ERGIS
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto wypracowanego w roku obrotowym 2012.
ERGIS
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
ERGIS
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
ERGIS
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2012 roku.
ERGIS
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
ERGIS
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
ERGIS
WZA ws. m.in. pokrycia straty netto w roku obrotowym 2011.
ERGIS
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
ERGIS
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2011 rok.
ERGIS
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2011 roku.
ERGIS
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku.
ERGIS
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
ERGIS
WZA
ERGIS
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
ERGIS
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.
ERGIS
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2010 roku.
ERGIS
NWZA ws. zmiany regulaminu walnego zgromadzenia oraz zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
ERGIS
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2010 roku.


«Powrót do terminarza spółek