14:33 | GMT: 12:33 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
FOREVEREN

Data
Spółka
Wydarzenie
FOREVEREN
Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
FOREVEREN
Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
FOREVEREN
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2019.
FOREVEREN
Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
FOREVEREN
Publikacja raportu za 2019 rok.
FOREVEREN
Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
FOREVEREN
Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
FOREVEREN
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2018.
FOREVEREN
Publikacja raportu za 2018 rok.
FOREVEREN
Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
FOREVEREN
Publikacja raportu za IV kwartał 2018 roku.
FOREVEREN
Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
FOREVEREN
Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
FOREVEREN
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty bilansowej za rok obrotowy 2017 oraz dalszego istnienia spółki na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych.
FOREVEREN
Publikacja raportu za 2017 rok.
FOREVEREN
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
FOREVEREN
Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
FOREVEREN
Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
FOREVEREN
Dzień pierwszego notowania na NC 2.100.000 akcji zwykłych na okaziciela serii P.
FOREVEREN
Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
FOREVEREN
ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty bilansowej za rok obrotowy 2016 oraz dalszego istnienia spółki na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych.
FOREVEREN
Publikacja raportu za 2016 rok.
FOREVEREN
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
FOREVEREN
Dzień pierwszego notowania na NC 3.139.003 akcji zwykłych na okaziciela serii O.
FOREVEREN
Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
FOREVEREN
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
FOREVEREN
NWZA ws. zmiany statutu.
FOREVEREN
Dzień pierwszego notowania na NC 460.997 akcji zwykłych na okaziciela serii N.
FOREVEREN
Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
FOREVEREN
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty bilansowej za rok obrotowy 2015 oraz dalszego istnienia spółki.
FOREVEREN
Publikacja raportu za 2015 rok.
FOREVEREN
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
FOREVEREN
Dzień pierwszego notowania na NC 1.539.003 akcji zwykłych na okaziciela serii M.
FOREVEREN
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
FOREVEREN
NWZA ws. odwołania członków RN, powołania członków RN oraz zmiany statutu.
FOREVEREN
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
FOREVEREN
Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
FOREVEREN
ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty bilansowej za rok obrotowy 2014 oraz dalszego istnienia spółki.
FOREVEREN
Publikacja raportu za 2014 rok.
FOREVEREN
Pierwszy dzień notowań na NC 9.960.997 akcji zwykłych na okaziciela serii L.
FOREVEREN
Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
FOREVEREN
Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
FOREVEREN
NWZA ws. dopuszczenia akcji serii L do publicznego obrotu, wyrażenia zgody na dematerializację akcji, połączenia ze spółką MADMAN THEORY GAMES S.A. oraz zmiany statutu.
FOREVEREN
Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
FOREVEREN
Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii G, H, I, J i K.
FOREVEREN
Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
FOREVEREN
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty bilansowej za rok obrotowy 2013, dalszego istnienia spółki oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
FOREVEREN
Publikacja raportu za 2013 rok.
FOREVEREN
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
FOREVEREN
NWZA ws. wyboru członków RN.
FOREVEREN
Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
FOREVEREN
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
FOREVEREN
Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2013 roku.
FOREVEREN
Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
FOREVEREN
ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty bilansowej za rok obrotowy 2012 oraz dalszego istnienia spółki.
FOREVEREN
Publikacja raportu za 2012 rok.
FOREVEREN
Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
FOREVEREN
Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
FOREVEREN
NWZA ws. zmiany statutu.
FOREVEREN
Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
FOREVEREN
Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
FOREVEREN
WZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty bilansowej za rok obrotowy 2011 oraz dalszego istnienia spółki.
FOREVEREN
Publikacja raportu za 2011 rok.
FOREVEREN
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
FOREVEREN
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze subskrypcji prywatnej poprzez emisję akcji serii G z wyłączeniem prawa poboru, zmiany statutu, zniesienia osobnego wynagrodzenia dla Przewodniczącego RN oraz ustalenia wynagrodzenia członków RN.
FOREVEREN
Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii F.
FOREVEREN
Ostatni dzień notowań na NC praw do akcji zwykłych na okaziciela serii F.
FOREVEREN
Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
FOREVEREN
Pierwszy dzień notowań na NC praw do akcji zwykłych na okaziciela serii F.
FOREVEREN
Ostatni dzień notowań na NC praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii F.
FOREVEREN
Pierwszy dzień notowań na NC praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii F.
FOREVEREN
Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii F.
FOREVEREN
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii F z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmian w statucie.
FOREVEREN
Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
FOREVEREN
Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
FOREVEREN
Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii E.
FOREVEREN
Ostatni dzień notowań na NC praw do akcji zwykłych na okaziciela serii E.
FOREVEREN
Pierwszy dzień notowań na NC praw do akcji zwykłych na okaziciela serii E.
FOREVEREN
Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
FOREVEREN
Ostatni dzień notowań na NC praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii E.
FOREVEREN
Pierwszy dzień notowań na NC praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii E.
FOREVEREN
Dzień ustalenia prawa poboru akcji zwykłych na okaziciela serii E.
FOREVEREN
WZA ws. m.in. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze subskrypcji zamkniętej poprzez emisję akcji serii E z prawem poboru.
FOREVEREN
Publikacja raportu za 2010 rok.
FOREVEREN
Publikacja raportu za IV kwartał 2010 roku.
FOREVEREN
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
FOREVEREN
Debiut spółki na NC.


«Powrót do terminarza spółek