04:29 | GMT: 02:29 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_Ninja_Warrior_Polska_podstrony
PZU

Data
Spółka
Wydarzenie
PZU
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
PZU
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
PZU
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
PZU
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku.
PZU
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
PZU
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
PZU
NWZA ws. zmiany statutu.
PZU
Wypłata dywidendy 2,80 zł na akcję.
PZU
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
PZU
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 2,80 zł na akcję.
PZU
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 2,80 zł na akcję.
PZU
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku.
PZU
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
PZU
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
PZU
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
PZU
Wypłata dywidendy 2,50 zł na akcję.
PZU
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 2,50 zł na akcję.
PZU
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 2,50 zł na akcję.
PZU
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
PZU
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku.
PZU
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
PZU
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
PZU
NWZA ws. zmiany w składzie RN.
PZU
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
PZU
Wypłata dywidendy 1,40 zł na akcję.
PZU
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,40 zł na akcję.
PZU
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,40 zł na akcję.
PZU
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
PZU
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2016 roku.
PZU
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
PZU
NWZA ws. emisji obligacji podporządkowanych na rynku krajowym lub międzynarodowym oraz zmian w składzie RN.
PZU
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
PZU
NWZA ws. zasad kształtowania wynagrodzeń członków zarządu oraz członków RN i zmian w składzie RN.
PZU
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
PZU
Wypłata dywidendy 2,08 zł na akcję.
PZU
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 2,08 zł na akcję.
PZU
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 2,08 zł na akcję.
PZU
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
PZU
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2015 roku.
PZU
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
PZU
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2015 rok.
PZU
Wprowadzenie do obrotu na GPW 40.110 akcji serii A.
PZU
NWZA ws. ustalenia liczebności RN oraz zmian w składzie RN.
PZU
Split akcji w stosunku 1:10.
PZU
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
PZU
Wypłata dywidendy 30,00 zł na akcję.
PZU
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 30,00 zł na akcję.
PZU
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 30,00 zł na akcję.
PZU
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
PZU
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku oraz podziału (splitu) akcji i zmiany statutu.
PZU
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
PZU
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2014 rok.
PZU
Wypłata dywidendy 17,00 zł na akcję.
PZU
Wypłata dywidendy 17,00 zł na akcję.
PZU
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 34,00 zł na akcję.
PZU
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 34,00 zł na akcję.
PZU
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za rok 2013, udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu oraz zmian w składzie RN.
PZU
Wypłata zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2013, w wysokości 20 zł na akcję.
PZU
Dzień ustalenia prawa do zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2013, w wysokości 20 zł na akcję.
PZU
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 20 zł na akcję.
PZU
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG30.
PZU
Wypłata dywidendy 29,70 zł na akcję.
PZU
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 29,70 zł na akcję.
PZU
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 29,70 zł na akcję.
PZU
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok zakończony dnia 31 grudnia 2012 roku.
PZU
Wprowadzenie do obrotu na GPW 3.591 akcji serii A.
PZU
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
PZU
Wypłata dywidendy 22,43 zł na akcję.
PZU
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 22,43 zł na akcję.
PZU
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
PZU
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 22,43 zł na akcję.
PZU
WZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2006 oraz podziału zysku netto za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2011.
PZU
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
PZU
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2011 rok.
PZU
NWZA ws. zmian statutu.
PZU
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku.
PZU
Wypłata dywidendy 26 zł na akcję.
PZU
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 26 zł na akcję.
PZU
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 26 zł na akcję.
PZU
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
PZU
WZA
PZU
NWZA ws. zmian statutu.
PZU
Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji serii A.
PZU
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
PZU
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.
PZU
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2010 roku.
PZU
Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii A.


«Powrót do terminarza spółek