09:14 | GMT: 07:14 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Allegro_IPO_Noble_podstrony
VELTO

Data
Spółka
Wydarzenie
Brak aktualnych wydarzeń
VELTO
Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
VELTO
Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
VELTO
NWZA ws. zmiany składu RN oraz zmian w zarządzie.
VELTO
ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty netto za rok obrotowy 2017.
VELTO
Publikacja raportu za 2017 rok.
VELTO
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
VELTO
Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
VELTO
Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
VELTO
Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
VELTO
ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty netto za rok obrotowy 2016.
VELTO
Publikacja raportu za 2016 rok.
VELTO
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
VELTO
Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
VELTO
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
VELTO
ZWZA ws. zmiany statutu.
VELTO
Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
VELTO
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku osiągniętego w 2015 roku.
VELTO
Publikacja raportu za 2015 rok.
VELTO
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
VELTO
NWZA ws. emisji warrantów subskrypcyjnych z pozbawieniem prawa ich poboru w całości, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z pozbawieniem prawa poboru w całości, zmiany statutu oraz zmian w składzie RN.
VELTO
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
VELTO
NWZA ws. unieważnienia uchwały nr 4 NWZ z 28 lipca 2015 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E w ramach subskrypcji prywatnej, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E w ramach subskrypcji prywatnej, zmiany statutu i wyrażenia zgody na dematerializację akcji serii E.
VELTO
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
VELTO
Pierwszy dzień notowań na NC 26.700.000 akcji serii C i 106.800.000 akcji serii D.
VELTO
Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
VELTO
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E w ramach subskrypcji prywatnej oraz zmiany statutu i in.
VELTO
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku osiągniętego w 2014 roku.
VELTO
Publikacja raportu za 2014 rok.
VELTO
Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
VELTO
Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
VELTO
NWZA ws. wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii D w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru, wprowadzenia akcji serii D do obrotu na NC, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
VELTO
Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
VELTO
NWZA ws. wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii C w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru, wprowadzenie akcji do obrotu na NC, scalenia akcji, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
VELTO
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii C w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru, wprowadzenia akcji do obrotu na NC, scalenia akcji, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
VELTO
Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
VELTO
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, przeznaczenia zysku za 2013 rok oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
VELTO
Publikacja raportu za 2013 rok.
VELTO
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
VELTO
Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
VELTO
NWZA ws. zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
VELTO
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
VELTO
Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
VELTO
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2012.
VELTO
Publikacja raportu za 2012 rok.
VELTO
Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
VELTO
NWZA ws. zmian w składzie RN oraz zmian w statucie.
VELTO
Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
VELTO
Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
VELTO
NWZA ws. zmian w składzie RN oraz zmian w statucie.
VELTO
Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
VELTO
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
VELTO
Debiut spółki na NC.


«Powrót do terminarza spółek