14:39 | GMT: 12:39 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_Ninja_Warrior_Polska_podstrony
PCCINTER

Data
Spółka
Wydarzenie
Brak aktualnych wydarzeń
PCCINTER
Wykluczenie akcji spółki z obrotu na GPW w związku ze zniesieniem dematerializacji akcji.
PCCINTER
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
PCCINTER
NWZA ws. przywrócenia akcjom formy dokumentu (zniesienia dematerializacji).
PCCINTER
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
PCCINTER
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia całości wypracowanego w 2017 r. zysku na pokrycie strat z lat ubiegłych.
PCCINTER
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
PCCINTER
Dzień wykupu akcji spółki przez PCC SE po cenie 2,66 zł za akcję.
PCCINTER
Zawieszenie obrotu akcjami w związku z zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia przymusowego wykupu.
PCCINTER
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu WIG.
PCCINTER
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
PCCINTER
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
PCCINTER
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia całości wypracowanego w 2016 r. zysku na pokrycie strat z lat ubiegłych.
PCCINTER
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
PCCINTER
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
PCCINTER
NWZA ws. odwołania i powołania na stanowisko członka RN.
PCCINTER
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
PCCINTER
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
PCCINTER
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia całości wypracowanego w 2015 r. zysku na pokrycie strat z lat ubiegłych.
PCCINTER
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
PCCINTER
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2015 rok.
PCCINTER
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
PCCINTER
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
PCCINTER
NWZA ws. zmian w składzie RN.
PCCINTER
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia całości wypracowanego w 2014 r. zysku na pokrycie strat z lat ubiegłych.
PCCINTER
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
PCCINTER
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
PCCINTER
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
PCCINTER
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
PCCINTER
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań za 2013r, przeznaczenia całości wypracowanego w 2013r zysku na pokrycie strat z lat ubiegłych oraz udzielenia absolutorium członkom zarządu i RN.
PCCINTER
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
PCCINTER
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
PCCINTER
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
PCCINTER
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
PCCINTER
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2012.
PCCINTER
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
PCCINTER
Publikacja raportu za 2012 rok.
PCCINTER
NWZA ws. zmiany sposobu sporządzania jednostkowych sprawozdań finansowych poprzez przejście na Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR) oraz Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF).
PCCINTER
Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
PCCINTER
Publikacja raportu za I półrocze 2012 roku.
PCCINTER
WZA ws. m.in. przeznaczenia całości wypracowanego w 2011 roku zysku na pokrycie strat z lat ubiegłych.
PCCINTER
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
PCCINTER
Publikacja raportu za 2011 rok.
PCCINTER
Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii D.
PCCINTER
NWZA ws. dalszego istnienia spółki na podstawie art. 397 KSH oraz zmian w składzie RN.
PCCINTER
Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
PCCINTER
NWZA ws. udzielenia zarządowi upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, dalszego istnienia spółki oraz zmian w składzie RN.
PCCINTER
Publikacja raportu za I półrocze 2011 roku.
PCCINTER
NWZA ws. dalszego istnienia spółki.
PCCINTER
WZA
PCCINTER
Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
PCCINTER
Publikacja raportu za 2010 rok.
PCCINTER
NWZA
PCCINTER
NWZA ws. dalszego istnienia spółki.


«Powrót do terminarza spółek