14:50 | GMT: 12:50 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_Ninja_Warrior_Polska_podstrony
WOJAS

Data
Spółka
Wydarzenie
WOJAS
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
WOJAS
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
WOJAS
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia wypracowanego zysku w roku obrotowym 2019.
WOJAS
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
WOJAS
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
WOJAS
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
WOJAS
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
WOJAS
Wypłata dywidendy 0,20 zł na akcję.
WOJAS
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,20 zł na akcję.
WOJAS
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,20 zł na akcję.
WOJAS
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku wypracowanego w 2018 roku.
WOJAS
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku wypracowanego w 2018 roku.
WOJAS
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
WOJAS
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
WOJAS
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
WOJAS
NWZA ws. połączenia spółki WOJAS Spółka akcyjna z/s w Nowym Targu jako spółki przejmującej ze spółką WOJAS MARKETING Sp. z o.o. z/s w Nowym Targu jako spółką przejmowaną.
WOJAS
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
WOJAS
Wypłata dywidendy 0,20 zł na akcję.
WOJAS
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,20 zł na akcję.
WOJAS
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,20 zł na akcję.
WOJAS
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia wypracowanego zysku w roku obrotowym 2017 oraz przeznaczenia zysku z lat ubiegłych na kapitał zapasowy.
WOJAS
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
WOJAS
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
WOJAS
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
WOJAS
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
WOJAS
Wypłata dywidendy 0,05 zł na akcję.
WOJAS
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,05 zł na akcję.
WOJAS
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,05 zł na akcję.
WOJAS
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia wypracowanego zysku w roku obrotowym 2016.
WOJAS
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
WOJAS
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2016 rok.
WOJAS
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2016 roku.
WOJAS
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
WOJAS
NWZA ws. połączenia spółki WOJAS S.A. jako spółki przejmującej ze spółką WOJAS TRADE Sp. z o.o. z/s w Nowym Targu, jako spółką przejmowaną.
WOJAS
Wypłata dywidendy 0,10 zł na akcję.
WOJAS
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,10 zł na akcję.
WOJAS
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,10 zł na akcję.
WOJAS
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
WOJAS
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia wypracowanego zysku za rok 2015.
WOJAS
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
WOJAS
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
WOJAS
NWZA ws. zmiany w składzie RN.
WOJAS
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
WOJAS
Wypłata dywidendy 0,30 zł na akcję.
WOJAS
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,30 zł na akcję.
WOJAS
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,30 zł na akcję.
WOJAS
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
WOJAS
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia wypracowanego zysku za rok 2014.
WOJAS
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
WOJAS
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
WOJAS
Wypłata dywidendy 0,15 zł na akcję.
WOJAS
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,15 zł na akcję.
WOJAS
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,15 zł na akcję.
WOJAS
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
WOJAS
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, przeznaczenia zysku za 2013r oraz udzielenia absolutorium członkom zarządu i RN.
WOJAS
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
WOJAS
Publikacja jednostkowego i skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
WOJAS
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2013 roku.
WOJAS
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
WOJAS
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
WOJAS
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia wypracowanego zysku za rok 2012.
WOJAS
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
WOJAS
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
WOJAS
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
WOJAS
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
WOJAS
Po zakończeniu sesji spółka opuści indeksy WIG, WIG-Poland i WIG-Plus.
WOJAS
WZA ws. m.in. przeznaczenia wypracowanego zysku za rok 2011.
WOJAS
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
WOJAS
Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii A i B.
WOJAS
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2011 rok.
WOJAS
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2011 roku.
WOJAS
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku.
WOJAS
NWZA ws. wyrażenia zgody na wniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa do spółki Wojas Marketing sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Targu, zamiany imiennych akcji serii A na akcje na okaziciela oraz zmian w składzie RN.
WOJAS
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
WOJAS
WZA
WOJAS
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
WOJAS
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.


«Powrót do terminarza spółek