19:22 | GMT: 17:22 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
ASMGROUP

Data
Spółka
Wydarzenie
ASMGROUP
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
ASMGROUP
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
ASMGROUP
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
ASMGROUP
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
ASMGROUP
NWZA ws. wyrażenia zgody na zawarcie przez spółę umowy pożyczki z prezesem zarządu oraz wyrażenia zgody na zawarcie przez spółkę umowy pożyczki z członkiem RN.
ASMGROUP
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
ASMGROUP
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
ASMGROUP
NWZA ws. wyrażenia zgody na zawarcie przez ASM GROUP S.A. umowy pożyczki z prezesem zarządu oraz z członkiem RN.
ASMGROUP
ZWZA ws. m.in. sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2018.
ASMGROUP
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
ASMGROUP
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
ASMGROUP
NWZA ws. powołania nowego członka RN.
ASMGROUP
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
ASMGROUP
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
ASMGROUP
ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2017.
ASMGROUP
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
ASMGROUP
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
ASMGROUP
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
ASMGROUP
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
ASMGROUP
Wypłata dywidendy 0,18 zł na akcję.
ASMGROUP
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,18 zł na akcję.
ASMGROUP
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,18 zł na akcję.
ASMGROUP
ZWZA ws. m.in. sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2016.
ASMGROUP
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
ASMGROUP
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
ASMGROUP
NWZA ws. uruchomienia programu emisji obligacji oraz wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu rejestrowego na przedsiębiorstwie ASM GROUP Spółki Akcyjnej, zastawu rejestrowego i finansowego na rachunkach bankowych spółki oraz zgody na poddanie ASM GROUP S.A. rygorowi egzekucji.
ASMGROUP
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
ASMGROUP
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu WIG.
ASMGROUP
Debiut spółki na GPW. Wprowadzenie do obrotu 102.000 akcji serii A, 53.654.285 akcji serii B oraz 3.263.357 akcji serii C. Wykluczenie z obrotu na NC.
ASMGROUP
Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2016 roku.
ASMGROUP
NWZA ws. powołania członka RN.
ASMGROUP
ZWZA ws. m.in. sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2015.
ASMGROUP
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
ASMGROUP
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
ASMGROUP
NWZA ws. wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa ASM GROUP S.A.
ASMGROUP
NWZA ws. zmian w składzie RN.
ASMGROUP
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2015 roku.
ASMGROUP
NWZA ws. zmiany uchwały Nr 3 (6/2014) NWZ z 26 lutego 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez ASM GROUP S.A. od akcjonariusza będącego spółką prawa włoskiego działającą pod firmą Green s.r.l. z siedzibą w Rzymie (Włochy), akcji własnych w celu ich umorzenia, umorzenia akcji, obniżenia kapitału zakładowego oraz zmiany statutu.
ASMGROUP
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
ASMGROUP
Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2015 roku.
ASMGROUP
NWZA ws. zmiany w składzie RN.
ASMGROUP
ZWZA ws. m.in. sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2014.
ASMGROUP
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
ASMGROUP
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
ASMGROUP
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2014 roku.
ASMGROUP
NWZA ws. ubiegania się o dopuszczenie akcji serii A, B i C do obrotu na GPW, sporządzania sprawozdań finansowych grupy kapitałowej zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) / Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR) oraz zmian w składzie RN.
ASMGROUP
Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
ASMGROUP
Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
ASMGROUP
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za 2013 rok oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
ASMGROUP
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
ASMGROUP
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
ASMGROUP
NWZA ws. wyrażenia zgody na nabycie od Green s.r.l. z siedzibą w Rzymie akcji własnych w celu ich umorzenia oraz utworzenia kapitału rezerwowego.
ASMGROUP
Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
ASMGROUP
NWZA ws. powołania członka RN.
ASMGROUP
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
ASMGROUP
Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2013 roku.
ASMGROUP
ZWZA ws. m.in. sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2012.
ASMGROUP
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
ASMGROUP
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
ASMGROUP
Debiut spółki na NC.


«Powrót do terminarza spółek