00:19 | GMT: 22:19 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
COMPERIA

Data
Spółka
Wydarzenie
COMPERIA
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
COMPERIA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
COMPERIA
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto w roku obrotowym 2019.
COMPERIA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
COMPERIA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
COMPERIA
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
COMPERIA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
COMPERIA
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto poniesionej w roku obrotowym 2018.
COMPERIA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
COMPERIA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
COMPERIA
Wprowadzenie do obrotu na GPW 1.333.334 akcji zwykłych na okaziciela serii G.
COMPERIA
Dzień ostatniego notowania na GPW 1.333.334 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii G.
COMPERIA
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
COMPERIA
Wprowadzenie do obrotu na GPW 1.333.334 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii G.
COMPERIA
Ostatni dzień notowania na GPW 2.157.891 praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii G.
COMPERIA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
COMPERIA
Pierwszy dzień notowania na GPW 2.157.891 praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii G.
COMPERIA
NWZA ws. przyznania wynagrodzenia członkom RN.
COMPERIA
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu WIG.
COMPERIA
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto poniesionej w roku obrotowym 2017.
COMPERIA
Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii G.
COMPERIA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
COMPERIA
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii G z zachowaniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
COMPERIA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
COMPERIA
Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 6,56 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Adama Jabłońskiego i Marka Dojnowa.
COMPERIA
Początek zapisów na sprzedaż akcji po 6,56 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Adama Jabłońskiego i Marka Dojnowa.
COMPERIA
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
COMPERIA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
COMPERIA
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto poniesionej w roku obrotowym 2016.
COMPERIA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
COMPERIA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
COMPERIA
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
COMPERIA
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu WIG.
COMPERIA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
COMPERIA
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto osiągniętego w roku obrotowym 2015.
COMPERIA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
COMPERIA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
COMPERIA
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
COMPERIA
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu WIG.
COMPERIA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
COMPERIA
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto osiągniętego w roku obrotowym 2014.
COMPERIA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
COMPERIA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
COMPERIA
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
COMPERIA
Wprowadzenie do obrotu na GPW 4.907 akcji zwykłych na okaziciela serii D.
COMPERIA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
COMPERIA
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku netto za 2013r, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
COMPERIA
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu WIG250.
COMPERIA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
COMPERIA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
COMPERIA
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksów WIG, WIG-Poland oraz WIG-media.
COMPERIA
Debiut spółki na GPW. Wykluczenie z obrotu na NC akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C, D i E. Wprowadzenie do obrotu na GPW 575.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F.
COMPERIA
Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
COMPERIA
Zakończenie przyjmowania zapisów na akcje serii F od inwestorów instytucjonalnych.
COMPERIA
Początek przyjmowania zapisów na akcje serii F od inwestorów instytucjonalnych.
COMPERIA
Zakończenie budowania księgi popytu na akcje serii F.
COMPERIA
Zakończenie przyjmowania zapisów na akcje serii F od inwestorów indywidualnych.
COMPERIA
Początek przyjmowania zapisów na akcje serii F od inwestorów indywidualnych.
COMPERIA
Początek budowania księgi popytu na akcje serii F.
COMPERIA
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
COMPERIA
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję w trybie oferty publicznej nowych akcji zwykłych na okaziciela serii F z wyłączeniem prawa poboru, ubiegania się o dopuszczenie istniejących akcji do obrotu na rynku regulowanym, sporządzania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego zgodnie z MSSF, zmian w statucie i zatwierdzenia zmian w Regulaminie RN.
COMPERIA
Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
COMPERIA
Wprowadzenie do obrotu na NC 21.134 akcji zwykłych na okaziciela serii D.
COMPERIA
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto osiągniętego w roku obrotowym 2012.
COMPERIA
Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
COMPERIA
Pierwszy dzień notowań na NC 220.900 akcji zwykłych na okaziciela serii E.
COMPERIA
Publikacja raportu za 2012 rok.
COMPERIA
Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
COMPERIA
Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii A.
COMPERIA
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E, pozbawienia prawa poboru oraz zmiany statutu.
COMPERIA
Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
COMPERIA
Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
COMPERIA
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
COMPERIA
WZA ws. m.in. podziału zysku netto osiągniętego w roku obrotowym 2011 oraz zmian w składzie RN.
COMPERIA
Publikacja raportu za 2011 rok.
COMPERIA
Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
COMPERIA
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
COMPERIA
Debiut spółki na NC.


«Powrót do terminarza spółek