19:03 | GMT: 17:03 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
IBSM

Data
Spółka
Wydarzenie
IBSM
Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
IBSM
Publikacja raportu za I półrocze 2020 roku.
IBSM
Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
IBSM
ZWZA ws. m.in. sposobu podziału zysku wypracowanego w roku obrotowym 2019.
IBSM
Publikacja raportu za 2019 rok.
IBSM
Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
IBSM
NWZA ws. zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
IBSM
Publikacja raportu za I półrocze 2019 roku.
IBSM
ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2018.
IBSM
Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
IBSM
Publikacja raportu za 2018 rok.
IBSM
Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 15 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez pana Alec Yurievich Fesenko.
IBSM
Początek zapisów na sprzedaż akcji po 15 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez pana Alec Yurievich Fesenko.
IBSM
Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
IBSM
Publikacja raportu za I półrocze 2018 roku.
IBSM
ZWZA ws. m.in. sposobu podziału zysku wypracowanego w roku obrotowym 2017.
IBSM
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
IBSM
Publikacja raportu za 2017 rok.
IBSM
Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
IBSM
Publikacja raportu za I półrocze 2017 roku.
IBSM
ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2016 oraz dalszego istnienia spółki.
IBSM
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
IBSM
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
IBSM
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
IBSM
NWZA ws. dalszego istnienia spółki.
IBSM
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za I półrocze 2016 roku.
IBSM
ZWZA ws. m.in. obniżenia kapitału zakładowego poprzez obniżenie wartości nominalnej akcji w celu pokrycia strat bilansowych spółki, określenia sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2015, dalszego istnienia spółki, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii B, z wyłączeniem w całości prawa poboru, oferty prywatnej akcji nowej emisji oraz zmiany statutu.
IBSM
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
IBSM
ZWZA ws. m.in. obniżenia kapitału zakładowego poprzez obniżenie wartości nominalnej akcji w celu pokrycia strat bilansowych, określenia sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2015 oraz dalszego istnienia spółki.
IBSM
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
IBSM
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
IBSM
Wznowienie obrotu akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.
IBSM
Scalenie akcji w stosunku 40:1.
IBSM
Dzień referencyjny w procesie scalenia akcji.
IBSM
Zawieszenie obrotu akcjami spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
IBSM
NWZA ws. dalszego istnienia spółki.
IBSM
NWZA ws. m.in. zmian w składzie RN.
IBSM
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
IBSM
NWZA ws. scalenia (połączenia) akcji, zmiany statutu oraz upoważnienia zarządu do podejmowania czynności związanych z wykonaniem uchwały.
IBSM
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
IBSM
Początek notowań spółki PPG (PPG) pod nazwą IBSM (IBS), w związku ze zmianą firmy.
IBSM
ZWZA ws. m.in. dalszego istnienia spółki, obniżenia kapitału zakładowego poprzez obniżenie wartości nominalnej akcji w celu pokrycia strat bilansowych oraz pokrycia straty za rok obrotowy 2014.
IBSM
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
IBSM
NWZA ws. zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
IBSM
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu WIG.
IBSM
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
IBSM
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
IBSM
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
IBSM
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
IBSM
Wznowienie obrotu akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.
IBSM
Scalenie akcji w stosunku 50:1.
IBSM
Dzień referencyjny w procesie scalenia akcji.
IBSM
Zawieszenie notowań akcji spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
IBSM
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksów WIG250, WIG i WIG-Poland.
IBSM
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
IBSM
NWZA ws. połączenia poszczególnych serii akcji, scalenia akcji oraz zmiany statutu.
IBSM
Wprowadzenie do obrotu na GPW 58.000.871 akcji zwykłych na okaziciela serii F.
IBSM
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
IBSM
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
IBSM
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksów WIG, WIG-Poland oraz WIG-deweloperzy.
IBSM
Debiut spółki na GPW.
IBSM
Wykluczenie akcji spółki z obrotu na NC. Wykreślenie z indeksu NCIndex.
IBSM
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2012.
IBSM
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
IBSM
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
IBSM
Zakończenie przyjmowania zapisów na akcje serii E w Transzy Dużych Inwestorów.
IBSM
Zakończenie przyjmowania zapisów na akcje serii E w Transzy Detalicznej.
IBSM
Początek przyjmowania zapisów na akcje serii E w Transzy Detalicznej oraz w Transzy Dużych Inwestorów.
IBSM
Zakończenie budowania księgi popytu akcji zwykłych na okaziciela serii E.
IBSM
Początek budowania księgi popytu akcji zwykłych na okaziciela serii E.
IBSM
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2012 roku.
IBSM
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
IBSM
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2012 roku.
IBSM
NWZA ws. uchylenia uchwał 7 i 8 NWZA z 16 lutego 2012, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze publicznej emisji akcji serii E z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
IBSM
WZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2011.
IBSM
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
IBSM
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
IBSM
NWZA ws. uchylenia uchwał 22 i 23 ZWZ z 29 czerwca 2011, zmiany statutu, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E z wyłączeniem prawa poboru.
IBSM
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2011 roku.
IBSM
Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
IBSM
Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii D.
IBSM
Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
IBSM
WZA
IBSM
Publikacja skonsolidowanego raportu za 2010 rok.
IBSM
Publikacja jednostkowego raportu za 2010 rok.
IBSM
Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
IBSM
Publikacja raportu za IV kwartał 2010 roku.
IBSM
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego oraz ubiegania się o wprowadzenie akcji serii D do obrotu na NC.


«Powrót do terminarza spółek