20:15 | GMT: 18:15 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
PEMANAGER

Data
Spółka
Wydarzenie
PEMANAGER
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
PEMANAGER
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
PEMANAGER
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 roku.
PEMANAGER
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
PEMANAGER
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
PEMANAGER
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
PEMANAGER
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
PEMANAGER
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2018 roku.
PEMANAGER
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
PEMANAGER
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
PEMANAGER
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
PEMANAGER
Wypłata dywidendy 2,93 zł na akcję.
PEMANAGER
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
PEMANAGER
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 2,93 zł na akcję.
PEMANAGER
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 2,93 zł na akcję.
PEMANAGER
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017 roku.
PEMANAGER
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
PEMANAGER
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
PEMANAGER
Wypłata dywidendy 2,93 zł na akcję.
PEMANAGER
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
PEMANAGER
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 2,93 zł na akcję.
PEMANAGER
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 2,93 zł na akcję.
PEMANAGER
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
PEMANAGER
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2016 roku.
PEMANAGER
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
PEMANAGER
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
PEMANAGER
NWZA ws. emisji warrantów subskrypcyjnych serii D z prawem do objęcia akcji serii J oraz wyłączenia prawa poboru warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii J oraz wyłączenia prawa poboru akcji serii J, zmiany statutu, ustalenia zasad wynagradzania członków RN oraz zmian członków RN.
PEMANAGER
NWZA ws. emisji warrantów subskrypcyjnych serii D z prawem do objęcia akcji serii J oraz wyłączenia prawa poboru, upoważnienia spółki do nabycia akcji własnych i utworzenia kapitału rezerwowego, zmian statutu, uchwalenia Regulaminu Rady Nadzorczej oraz Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia.
PEMANAGER
Wprowadzenie do obrotu na GPW 26.389 akcji serii F oraz 62.326 akcji serii G.
PEMANAGER
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
PEMANAGER
Wypłata dywidendy 6,41 zł na akcję.
PEMANAGER
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
PEMANAGER
Wypłata dywidendy 8 zł na akcję.
PEMANAGER
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 14,41 zł na akcję.
PEMANAGER
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 14,41 zł na akcję.
PEMANAGER
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2015 rok.
PEMANAGER
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
PEMANAGER
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
PEMANAGER
NWZA ws. zmiany uchwały nr 7 NWZ z 19 lutego 2015 w sprawie: emisji obligacji zamiennych na akcje, oraz wyłączenia prawa poboru obligacji zamiennych oraz akcji, wyrażenia zgody na zmianę porozumienia zawartego 23 grudnia 2014 r. pomiędzy MCI Management S.A., MCI Capital TFI S.A. i Private Equity Managers S.A.
PEMANAGER
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
PEMANAGER
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
PEMANAGER
Wypłata dywidendy 12,04 zł na akcję.
PEMANAGER
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 12,04 zł na akcję.
PEMANAGER
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 12,04 zł na akcję.
PEMANAGER
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2014 rok, ustalenia liczby warrantów subskrypcyjnych, które zaoferowane zostaną w wykonaniu uchwały nr 12 NWZA w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego dla Członków Rady Nadzorczej z dnia 30.07.2014 roku.
PEMANAGER
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
PEMANAGER
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
PEMANAGER
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu WIG.
PEMANAGER
Debiut spółki na GPW. Pierwszy dzień notowań akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C, D i E.
PEMANAGER
Zakończenie przyjmowania zapisów na akcje serii D w transzy inwestorów instytucjonalnych.
PEMANAGER
Początek przyjmowania zapisów na akcje serii D w transzy inwestorów instytucjonalnych.
PEMANAGER
Zakończenie budowania księgi popytu na akcje serii D.
PEMANAGER
Zakończenie przyjmowania zapisów na akcje serii D w transzy otwartej oraz w transzy inwestorów indywidualnych.
PEMANAGER
Początek przyjmowania zapisów na akcje serii D w transzy otwartej oraz w transzy inwestorów indywidualnych.
PEMANAGER
Początek budowania księgi popytu na akcje serii D.


«Powrót do terminarza spółek