10:03 | GMT: 08:03 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Allegro_IPO_Noble_podstrony
ABMSOLID

Data
Spółka
Wydarzenie
Brak aktualnych wydarzeń
ABMSOLID
Wykluczenie akcji spółki z obrotu na GPW w związku z upływem 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości.
ABMSOLID
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2018 rok.
ABMSOLID
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
ABMSOLID
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
ABMSOLID
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
ABMSOLID
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
ABMSOLID
ZWZA ws. m.in. podział zysku za 2017 rok.
ABMSOLID
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
ABMSOLID
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
ABMSOLID
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
ABMSOLID
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
ABMSOLID
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2016 rok.
ABMSOLID
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
ABMSOLID
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
ABMSOLID
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
ABMSOLID
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
ABMSOLID
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2015 rok.
ABMSOLID
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
ABMSOLID
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
ABMSOLID
Wznowienie obrotu akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.
ABMSOLID
Scalenie akcji w stosunku 10:1.
ABMSOLID
Dzień referencyjny w procesie scalenia akcji.
ABMSOLID
Zawieszenie obrotu akcjami spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
ABMSOLID
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
ABMSOLID
NWZA ws. m.in. scalenie akcji oraz zmiany statutu.
ABMSOLID
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
ABMSOLID
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2014 rok.
ABMSOLID
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
ABMSOLID
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
ABMSOLID
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
ABMSOLID
NWZA ws. m.in. zmiany wynagrodzenia członków RN.
ABMSOLID
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
ABMSOLID
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013 rok oraz udzielenia absolutorium członkom organów spółki.
ABMSOLID
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
ABMSOLID
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
ABMSOLID
NWZA ws. wyrażenie zgody na sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa pn. Elementy Budowlane Bochnia.
ABMSOLID
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
ABMSOLID
NWZA ws. zmiany w składzie RN oraz przedstawienia bieżącej sytuacji w tym oceny możliwości zawarcia i realizacji układu z wierzycielami spółki.
ABMSOLID
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
ABMSOLID
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2012 rok oraz dalszego istnienia spółki.
ABMSOLID
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
ABMSOLID
NWZA ws. zatwierdzenie sprawozdania finansowego spółki za okres od 1 stycznia 2012 roku do 26 lipca 2012 roku oraz zmiany w składzie i wynagrodzeniu RN.
ABMSOLID
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
ABMSOLID
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
ABMSOLID
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
ABMSOLID
WZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2011 oraz podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji z wyłączeniem prawa poboru.
ABMSOLID
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
ABMSOLID
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
ABMSOLID
NWZA ws. warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji przeznaczonych dla posiadaczy warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru oraz zmian w składzie RN.
ABMSOLID
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksów WIG-Plus, WIG, WIG-Poland i WIG-budownictwo.
ABMSOLID
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego, rozliczenia wyniku z lat ubiegłych powstałego w wyniku zmian zasad rachunkowości, zmian w składzie RN, ustalenia wynagrodzenia RN oraz zmian w statucie.
ABMSOLID
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku.
ABMSOLID
NWZA ws. zmiany statutu poprzez upoważnienie zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru i do emisji warrantów subskrypcyjnych oraz obligacji zamiennych.
ABMSOLID
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
ABMSOLID
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
ABMSOLID
WZA
ABMSOLID
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.


«Powrót do terminarza spółek