11:30 | GMT: 09:30 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
CFSA

Data
Spółka
Wydarzenie
CFSA
Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
CFSA
Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
CFSA
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2019 r.
CFSA
Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
CFSA
Publikacja raportu za 2019 rok.
CFSA
Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.
CFSA
Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
CFSA
Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
CFSA
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2018 r.
CFSA
Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
CFSA
NWZA ws. ustalenia liczby członków RN, zmian w składzie RN oraz przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
CFSA
Publikacja raportu za 2018 rok.
CFSA
Publikacja raportu za IV kwartał 2018 roku.
CFSA
NWZA ws. udzielenia zgody na zbycie nieruchomości oraz zmiany statutu.
CFSA
Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
CFSA
NWZA ws. ustalenia liczby członków RN oraz zmian w składzie RN.
CFSA
Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
CFSA
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2017 r.
CFSA
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
CFSA
Publikacja raportu za 2017 rok.
CFSA
NWZA ws. zmian statutu, ustalenia liczby członków RN, zmian w składzie RN, ustalenia wynagrodzenia członków RN oraz zmiany uchwały nr 4/17 NWZ z 21 września 2017 w sprawie wyrażanie zgody na emisję obligacji.
CFSA
Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
CFSA
Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
CFSA
NWZA ws. wyrażenia zgody na emisję obligacji.
CFSA
Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
CFSA
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2016 r.
CFSA
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
CFSA
Publikacja raportu za 2016 rok.
CFSA
Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
CFSA
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
CFSA
Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
CFSA
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2015 oraz pokrycia straty z lat ubiegłych.
CFSA
Publikacja raportu za 2015 rok.
CFSA
Publikacja raportu za 2015 rok.
CFSA
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
CFSA
NWZA ws. wyboru członków RN na nową kadencję.
CFSA
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
CFSA
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
CFSA
Wypłata dywidendy 0,10 zł na akcję.
CFSA
Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
CFSA
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,10 zł na akcję.
CFSA
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,10 zł na akcję.
CFSA
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2014.
CFSA
Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
CFSA
Publikacja raportu za 2014 rok.
CFSA
Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
CFSA
NWZA ws. wyboru członków RN.
CFSA
Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
CFSA
Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
CFSA
Wypłata dywidendy 0,10 zł na akcję.
CFSA
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,10 zł na akcję.
CFSA
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,10 zł na akcję.
CFSA
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań za 2013r, podziału zysku za 2013 rok, udzielenia absolutorium członkom zarządu i RN, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
CFSA
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
CFSA
Publikacja raportu za 2013 rok.
CFSA
Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
CFSA
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
CFSA
Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
CFSA
Wypłata dywidendy 0,18 zł na akcję.
CFSA
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,18 zł na akcję.
CFSA
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,18 zł na akcję.
CFSA
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2012.
CFSA
Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
CFSA
Publikacja raportu za 2012 rok.
CFSA
Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
CFSA
Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii E.
CFSA
Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
CFSA
Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
CFSA
WZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2011 oraz podziału niepodzielonej części zysku za rok obrotowy 2009, podwyższenia kapitału zakładowego ze środków własnych w drodze emisji akcji na okaziciela serii E, podwyższenia kapitału zakładowego drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii F w ramach subskrypcji prywatnej.
CFSA
Publikacja raportu za 2011 rok.
CFSA
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
CFSA
Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
CFSA
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
CFSA
Debiut spółki na NC.


«Powrót do terminarza spółek