15:21 | GMT: 13:21 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
EMCINSMED

Data
Spółka
Wydarzenie
EMCINSMED
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
EMCINSMED
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
EMCINSMED
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
EMCINSMED
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
EMCINSMED
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych imiennych serii K, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz zmian w statucie.
EMCINSMED
NWZA ws. połączenia EMC Instytut Medyczny S.A. z Penta Hospitals Poland sp. z o.o., podwyższenia kapitału zakładowego EMC Instytut Medyczny S.A. oraz zgody na proponowane zmiany statutu EMC Instytut Medyczny S.A.
EMCINSMED
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
EMCINSMED
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
EMCINSMED
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
EMCINSMED
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2018.
EMCINSMED
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
EMCINSMED
NWZA ws. powołania członka RN.
EMCINSMED
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
EMCINSMED
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
EMCINSMED
NWZA ws. powołania członka RN.
EMCINSMED
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
EMCINSMED
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2017.
EMCINSMED
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
EMCINSMED
NWZA ws. powołania członków RN oraz ustalenia zasad wynagradzania członków RN.
EMCINSMED
NWZA ws. połączenia EMC Instytut Medyczny S.A. jako spółki przejmującej ze spółką Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej “Zawidawie" sp. z o.o.
EMCINSMED
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
EMCINSMED
NWZA ws. powołania członka RN.
EMCINSMED
NWZA ws. powołania członka RN.
EMCINSMED
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
EMCINSMED
NWZA ws. połączenia EMC Instytut Medyczny S.A. jako spółki przejmującej ze spółkami Centrum Medyczne "Medyk" sp. z o.o. i "Q-MED" sp. z o.o.
EMCINSMED
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
EMCINSMED
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2016.
EMCINSMED
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
EMCINSMED
NWZA ws. wyrażenia zgody na przeniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
EMCINSMED
NWZA ws. odwołania członka RN oraz powołania członka RN.
EMCINSMED
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
EMCINSMED
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
EMCINSMED
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
EMCINSMED
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty/przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2015.
EMCINSMED
NWZA ws. powołania członka RN.
EMCINSMED
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2015 rok.
EMCINSMED
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksów WIG oraz WIG-Poland.
EMCINSMED
NWZA ws. powołania członka RN.
EMCINSMED
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
EMCINSMED
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
EMCINSMED
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
EMCINSMED
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty lub przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2014.
EMCINSMED
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
EMCINSMED
NWZA ws. zmian w składzie RN.
EMCINSMED
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
EMCINSMED
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
EMCINSMED
NWZA ws. zmian w składzie RN.
EMCINSMED
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013r, połączenia z ZP Formica sp. z o.o., wydzierżawienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
EMCINSMED
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
EMCINSMED
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2013 rok.
EMCINSMED
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji serii H z wyłączeniem prawa poboru i ich objęcia w trybie subskrypcji prywatnej oraz zmiany statutu.
EMCINSMED
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
EMCINSMED
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
EMCINSMED
NWZA ws. przywrócenia akcjom formy dokumentu (zniesienia dematerializacji akcji) oraz wycofania ich z obrotu na GPW.
EMCINSMED
Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 19,50 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez CareUp B.V. oraz Soporto Invest B.V.
EMCINSMED
Podwyższenie ceny w wezwaniu ogłoszonym przez CareUp B.V. oraz Soporto Invest B.V. do 19,50 zł za akcję.
EMCINSMED
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2012 oraz podziału zysku z lat ubiegłych.
EMCINSMED
Początek zapisów na sprzedaż akcji po 18,80 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez CareUp B.V. oraz Soporto Invest B.V.
EMCINSMED
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
EMCINSMED
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
EMCINSMED
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
EMCINSMED
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
EMCINSMED
Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii G.
EMCINSMED
Ostatni dzień notowań na GPW praw do akcji zwykłych na okaziciela serii G.
EMCINSMED
WZA
EMCINSMED
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
EMCINSMED
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
EMCINSMED
Wprowadzenie do obrotu na GPW praw do akcji zwykłych na okaziciela serii G.
EMCINSMED
Ostatni dzień notowań na GPW praw poboru akcji serii G.
EMCINSMED
Pierwszy dzień notowań na GPW praw poboru akcji serii G.
EMCINSMED
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku.
EMCINSMED
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
EMCINSMED
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
EMCINSMED
Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii G.
EMCINSMED
WZA
EMCINSMED
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.
EMCINSMED
NWZA ws. zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa, zmian w składzie rady nadzorczej oraz zmian w statucie.
EMCINSMED
Pierwszy dzień notowań na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii F.


«Powrót do terminarza spółek