04:47 | GMT: 02:47 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
ENEA

Data
Spółka
Wydarzenie
ENEA
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
ENEA
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
ENEA
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
ENEA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
ENEA
NWZA ws. zmian w składzie RN.
ENEA
NWZA ws. zasad kształtowania wynagrodzeń członków zarządu oraz członków RN.
ENEA
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
ENEA
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
ENEA
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
ENEA
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
ENEA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
ENEA
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
ENEA
NWZA ws. wyrażenia kierunkowej zgody na przystąpienie do Etapu Budowy w ramach projektu Ostrołęka C oraz powołania członka RN.
ENEA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
ENEA
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.
ENEA
NWZA ws. zmian statutu.
ENEA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
ENEA
NWZA ws. zmian w składzie RN.
ENEA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
ENEA
NWZA ws. zmiany uchwały nr 38 ZWZ z 26 czerwca 2017 r. oraz zmian statucie.
ENEA
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
ENEA
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
ENEA
Wypłata dywidendy 0,25 zł na akcję.
ENEA
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,25 zł na akcję.
ENEA
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,25 zł na akcję.
ENEA
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.
ENEA
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
ENEA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
ENEA
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu WIG20 wchodząc jednocześnie w skład indeksu mWIG40.
ENEA
NWZA ws. zasad kształtowania wynagrodzeń członków zarządu oraz ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń członków RN.
ENEA
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
ENEA
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
ENEA
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.
ENEA
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
ENEA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
ENEA
NWZA ws. zmian w składzie RN.
ENEA
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
ENEA
NWZA ws. powołania członka RN jako członka niezależnego, spełniającego kryteria określone w § 22 ust. 7 Statutu ENEA S.A.
ENEA
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
ENEA
NWZA ws. zmiany w składzie RN.
ENEA
Wypłata dywidendy 0,47 zł na akcję.
ENEA
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,47 zł na akcję.
ENEA
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,47 zł na akcję.
ENEA
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.
ENEA
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
ENEA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
ENEA
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu mWIG40 wchodząc jednocześnie w skład indeksu WIG20.
ENEA
Wypłata dywidendy 0,57 zł na akcję.
ENEA
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,57 zł na akcję.
ENEA
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,57 zł na akcję.
ENEA
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013r oraz udzielenia absolutorium członkom zarządu i RN.
ENEA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
ENEA
Wprowadzenie do obrotu na GPW 2.000.033 akcji zwykłych na okaziciela serii B.
ENEA
NWZA ws. wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa ENEA S.A. "Gospodarka Oświetleniowa" polegające na wniesieniu jej w formie aportu do spółki Eneos Sp. z o.o. oraz zmiany statutu.
ENEA
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG30.
ENEA
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
ENEA
Wypłata dywidendy 0,36 zł na akcję.
ENEA
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,36 zł na akcję.
ENEA
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,36 zł na akcję.
ENEA
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
ENEA
ZWZA ws. m.in. podziału zysku wypracowanego w 2012 roku.
ENEA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
ENEA
NWZA ws. wyrażenia zgody na zbycie udziałów spółki Elektrownie Wodne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
ENEA
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
ENEA
NWZA ws. określenia liczby członków RN, zmiany w składzie RN oraz pisma zarządu ENEA S.A. przekazanego do jednego z akcjonariuszy - Ministerstwa Skarbu Państwa.
ENEA
Wypłata dywidendy 0,48 zł na akcję.
ENEA
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
ENEA
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,48 zł na akcję.
ENEA
Wprowadzenie do obrotu na GPW 556 603 akcji zwykłych na okaziciela serii B.
ENEA
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,48 zł na akcję.
ENEA
WZA ws. m.in. podziału zysku wypracowanego w 2011 roku.
ENEA
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
ENEA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
ENEA
NWZA ws. powołania do RN kandydata wybranego przez pracowników spółki.
ENEA
Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii B.
ENEA
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2011 roku.
ENEA
NWZA ws. powołania do RN kandydata wybranego przez pracowników spółki.
ENEA
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku.
ENEA
Wypłata dywidendy 0,44 zł na akcję.
ENEA
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
ENEA
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,44 zł na akcję.
ENEA
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,44 zł na akcję.
ENEA
WZA
ENEA
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
ENEA
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.
ENEA
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2010 roku.
ENEA
Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii B.
ENEA
Publikacja skonsolidowanego rozszerzonego raportu za III kwartał 2010 roku.


«Powrót do terminarza spółek