09:12 | GMT: 07:12 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Allegro_IPO_Noble_podstrony
MABION

Data
Spółka
Wydarzenie
MABION
Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
MABION
Publikacja raportu za I półrocze 2020 roku.
MABION
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2019.
MABION
Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
MABION
Publikacja raportu za 2019 rok.
MABION
Wprowadzenie do obrotu na GPW 514.773 akcji serii P i 9.500 akcji serii S.
MABION
NWZA ws. warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii T z pozbawieniem prawa poboru, zmiany statutu oraz dalszego istnienia spółki w trybie art. 397 k.s.h.
MABION
Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
MABION
Publikacja raportu za I półrocze 2019 roku.
MABION
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2018.
MABION
Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
MABION
Publikacja raportu za 2018 rok.
MABION
Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
MABION
Publikacja raportu za I półrocze 2018 roku.
MABION
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2017 oraz dalszego istnienia spółki w trybie art. 397 k.s.h.
MABION
Wprowadzenie do obrotu na GPW 1.405.999 akcji zwykłych na okaziciela serii P.
MABION
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
MABION
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
MABION
Publikacja raportu za 2017 rok.
MABION
NWZA ws. sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii P, pozbawienia prawa poboru wszystkich akcji serii P oraz zmiany statutu.
MABION
Wprowadzenie do obrotu na GPW 340.000 akcji serii N oraz 300.000 akcji serii O.
MABION
Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
MABION
Publikacja raportu za I półrocze 2017 roku.
MABION
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2016, pokrycia straty za lata ubiegłe, powstałej w związku z przejściem na Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej oraz dalszego istnienia spółki w trybie art. 397 k.s.h.
MABION
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
MABION
Publikacja raportu za 2016 rok.
MABION
NWZA ws. upoważnienia zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru, zmiany statutu, zmiany polityki rachunkowości, odwołania i powołania członków RN.
MABION
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
MABION
Publikacja raportu za I półrocze 2016 roku.
MABION
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2015.
MABION
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
MABION
Publikacja raportu za 2015 rok.
MABION
Wprowadzenie do obrotu na GPW 510.000 akcji serii L oraz 360.000 akcji serii M.
MABION
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
MABION
NWZA ws. upoważnienia zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z możliwością pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru przez zarząd oraz zmiany statutu.
MABION
Publikacja raportu za I półrocze 2015 roku.
MABION
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2014.
MABION
Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
MABION
Publikacja raportu za 2014 rok.
MABION
Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
MABION
Publikacja raportu za I półrocze 2014 roku.
MABION
Wprowadzenie do obrotu na GPW 790.000 akcji zwykłych na okaziciela serii K.
MABION
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
MABION
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
MABION
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii K z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
MABION
Publikacja raportu za 2013 rok.
MABION
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
MABION
Publikacja raportu za I półrocze 2013 roku.
MABION
Wprowadzenie do obrotu na GPW 2.600.000 akcji zwykłych na okaziciela serii J.
MABION
Ostatni dzień notowań na GPW 2.600.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii J.
MABION
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2012.
MABION
Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
MABION
Publikacja raportu za 2012 rok.
MABION
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksów WIG oraz WIG-Poland.
MABION
Debiut spółki na GPW.
MABION
Wykluczenie akcji spółki z obrotu na NC. Wykreślenie z indeksu NCIndex.
MABION
Zakończenie zapisów i wpłat na akcje serii J w transzy instytucjonalnej.
MABION
Początek zapisów i wpłat na akcje serii J w transzy instytucjonalnej.
MABION
Zakończenie zapisów i wpłat na akcje serii J w transzy detalicznej.
MABION
Początek zapisów i wpłat na akcje serii J w transzy detalicznej.
MABION
Budowa księgi popytu (do godz. 15:00) na akcje serii J.
MABION
Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
MABION
NWZA ws. zmiany statutu.
MABION
Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
MABION
Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
MABION
WZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2011.
MABION
Publikacja raportu za 2011 rok.
MABION
NWZA ws. zmiany statutu, dematerializacji akcji serii D i H oraz ubiegania się o ich dopuszczenie do obrotu na GPW.
MABION
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
MABION
NWZA ws. wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze publicznej emisji akcji serii J z wyłączeniem prawa poboru i in.
MABION
Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
MABION
Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
MABION
Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
MABION
WZA
MABION
Publikacja raportu za 2010 rok.
MABION
Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
MABION
Publikacja raportu za IV kwartał 2010 roku.


«Powrót do terminarza spółek