18:21 | GMT: 16:21 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
TAURONPE

Data
Spółka
Wydarzenie
TAURONPE
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
TAURONPE
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
TAURONPE
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2019.
TAURONPE
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
TAURONPE
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
TAURONPE
NWZA ws. zasad kształtowania wynagrodzeń członków zarządu oraz członków RN.
TAURONPE
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
TAURONPE
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
TAURONPE
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
TAURONPE
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2018.
TAURONPE
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
TAURONPE
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
TAURONPE
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
TAURONPE
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
TAURONPE
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2017.
TAURONPE
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
TAURONPE
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
TAURONPE
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
TAURONPE
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2016.
TAURONPE
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
TAURONPE
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
TAURONPE
NWZA ws. zasad kształtowania wynagrodzeń członków zarządu oraz ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń członków RN.
TAURONPE
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
TAURONPE
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
TAURONPE
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2015, użycia kapitału zapasowego poprzez przeznaczenie jego części na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, zmiany statutu oraz zmian w składzie RN.
TAURONPE
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
TAURONPE
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
TAURONPE
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
TAURONPE
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji niemych imiennych uprzywilejowanych serii C, pozbawienia prawa poboru akcji serii C, zmiany statutu, ustalenia liczby członków RN.
TAURONPE
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
TAURONPE
Wypłata dywidendy 0,15 zł na akcję.
TAURONPE
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,15 zł na akcję.
TAURONPE
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,15 zł na akcję.
TAURONPE
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
TAURONPE
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2014.
TAURONPE
Wypłata dywidendy 0,19 zł na akcję.
TAURONPE
NWZA ws. zmian w składzie RN.
TAURONPE
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,19 zł na akcję.
TAURONPE
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,19 zł na akcję.
TAURONPE
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013r, udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu oraz zmian w składzie RN.
TAURONPE
NWZA ws. zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
TAURONPE
NWZA ws. połączenia spółek: PKE Broker Spółka z o.o. z siedzibą w Katowicach oraz TAURON Polska Energia S.A.
TAURONPE
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG30.
TAURONPE
Wypłata dywidendy 0,20 zł na akcję.
TAURONPE
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,20 zł na akcję.
TAURONPE
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,20 zł na akcję.
TAURONPE
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2012 i określenia kwoty przeznaczonej na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy oraz ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy.
TAURONPE
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
TAURONPE
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
TAURONPE
Wypłata dywidendy 0,31 zł na akcję.
TAURONPE
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,31 zł na akcję.
TAURONPE
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,31 zł na akcję.
TAURONPE
NWZA ws. połączenia spółek: Górnośląski Zakład Elektroenergetyczny S.A. z siedzibą w Gliwicach (Spółka Przejmowana) oraz TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach (Spółka Przejmująca).
TAURONPE
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
TAURONPE
WZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2011 i określenia kwoty przeznaczonej na wypłatę dywidendy.
TAURONPE
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2011 rok.
TAURONPE
NWZA ws. zmiany statutu w zakresie istotnej zmiany przedmiotu działalności spółki.
TAURONPE
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku.
TAURONPE
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
TAURONPE
Wypłata dywidendy 0,15 zł na akcję.
TAURONPE
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,15 zł na akcję.
TAURONPE
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,15 zł na akcję.
TAURONPE
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
TAURONPE
WZA
TAURONPE
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.
TAURONPE
Wprowadzenie do obrotu na GPW kontraktów terminowych na akcje spółki.
TAURONPE
Po zakończeniu sesji spółka opuści indeks mWIG40, wchodząc jednocześnie w skład indeksu WIG20.
TAURONPE
NWZA ws. obniżenia kapitału zakładowego poprzez zmniejszenie wartości nominalnej akcji.
TAURONPE
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2010 roku.


«Powrót do terminarza spółek