03:24 | GMT: 01:24 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_Ninja_Warrior_Polska_podstrony
YOLO

Data
Spółka
Wydarzenie
YOLO
Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
YOLO
Publikacja raportu za I półrocze 2020 roku.
YOLO
Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
YOLO
ZWZA ws. m.in. rozliczenia jednostkowej straty za rok obrotowy 2019 oraz kontynuowania istnienia spółki.
YOLO
Publikacja raportu za 2019 rok.
YOLO
Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
YOLO
Publikacja raportu za I półrocze 2019 roku.
YOLO
Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
YOLO
ZWZA ws. m.in. rozliczenia jednostkowej straty za rok obrotowy 2018 oraz kontynuowania istnienia spółki.
YOLO
Publikacja raportu za 2018 rok.
YOLO
Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 2,35 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Black Onyx Investments Limited.
YOLO
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
YOLO
Początek zapisów na sprzedaż akcji po 2,35 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Black Onyx Investments Limited.
YOLO
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
YOLO
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
YOLO
ZWZA ws. m.in. rozliczenia jednostkowej straty za rok obrotowy 2017.
YOLO
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
YOLO
NWZA ws. utworzenia kapitałów rezerwowych, umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego spółki i zmiany statutu.
YOLO
NWZA ws. upoważnienia zarządu do nabywania w imieniu spółki jej akcji własnych w celu umorzenia.
YOLO
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
YOLO
NWZA ws. powołania pana Marka Madeja w skład RN.
YOLO
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
YOLO
NWZA ws. umorzenia akcji własnych, zmiany oznaczenia akcji, obniżenia kapitału zakładowego i zmiany statutu oraz wprowadzenia programu motywacyjnego.
YOLO
Wypłata dywidendy 2,85 zł na akcję.
YOLO
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 2,85 zł na akcję.
YOLO
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 2,85 zł na akcję.
YOLO
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
YOLO
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto wykazanego w roku obrotowym 2016.
YOLO
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
YOLO
Wypłata dywidendy 2,75 zł na akcję.
YOLO
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 2,75 zł na akcję.
YOLO
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 2,75 zł na akcję.
YOLO
ZWZA ws. podziału zysku osiągniętego do dnia 31 grudnia 2015 roku oraz utworzenia kapitałów rezerwowych.
YOLO
Początek notowań spółki PRESCO (PRE) pod nazwą YOLO (YOL), w związku ze zmianą firmy.
YOLO
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
YOLO
NWZA ws. połączenia P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. i Europejski Fundusz Poręczeniowy Sp. z o.o. oraz połączenia P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. i Debet Partner Sp. z o.o.
YOLO
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu WIG.
YOLO
Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 7,35 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez P.R.E.S.C.O. Group S.A.
YOLO
Zmiana ceny w wezwaniu ogłoszonym przez P.R.E.S.C.O. Group S.A. na 7,35 zł za sztukę.
YOLO
Początek zapisów na sprzedaż akcji po 6,50 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez P.R.E.S.C.O. Group S.A.
YOLO
NWZA ws. zmiany statutu.
YOLO
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
YOLO
ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2015 oraz upoważnienia zarządu do nabywania w imieniu spółki jej akcji własnych w celu ich umorzenia.
YOLO
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
YOLO
Wprowadzenie do obrotu na GPW 79.890 akcji zwykłych na okaziciela serii C.
YOLO
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
YOLO
NWZA ws. wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Pile przy ulicy Witaszka 7, zmiany uchwały nr 5 NWZ z 16 listopada 2012 roku w sprawie wprowadzenia Programu Motywacyjnego, emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z pozbawieniem prawa poboru i in.
YOLO
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
YOLO
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
YOLO
ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2014.
YOLO
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
YOLO
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
YOLO
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
YOLO
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
YOLO
Wypłata dywidendy 0,12 zł na akcję.
YOLO
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,12 zł na akcję.
YOLO
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,12 zł na akcję.
YOLO
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań za 2013r, podziału zysku za 2013 rok, podziału zysku niepodzielonego w latach ubiegłych, określenia środków na sfinansowanie nabycia akcji własnych oraz zmiany statutu.
YOLO
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
YOLO
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2013 rok.
YOLO
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
YOLO
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
YOLO
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty powstałej w roku obrotowym 2012.
YOLO
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
YOLO
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
YOLO
NWZA ws. wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości, wprowadzenia Programu Motywacyjnego, emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z pozbawieniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
YOLO
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
YOLO
Wypłata dywidendy 0,16 zł na akcję.
YOLO
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,16 zł na akcję.
YOLO
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,16 zł na akcję.
YOLO
WZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2011.
YOLO
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksów WIG i WIG-Poland.
YOLO
Pierwszy dzień notowań na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii A i B.
YOLO
Ostatni dzień notowań na GPW praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B.
YOLO
Debiut spółki na GPW.
YOLO
Zakończenie składania zapisów w transzy inwestorów instytucjonalnych.
YOLO
Początek składania zapisów w transzy inwestorów instytucjonalnych.
YOLO
Zakończenie (do godz. 12:00) budowy księgi popytu. Ustalenie ceny emisyjnej i podziału na transze.
YOLO
Zakończenie składania zapisów w transzy inwestorów indywidualnych.
YOLO
Początek składania zapisów w transzy inwestorów indywidualnych oraz budowy księgi popytu.


«Powrót do terminarza spółek