14:08 | GMT: 12:08 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_Ninja_Warrior_Polska_podstrony
SANOK

Data
Spółka
Wydarzenie
SANOK
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
SANOK
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
SANOK
NWZA ws. przyjęcia „Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna” oraz zmiany uchwały nr 23 ZWZA z 27 czerwca 2018 roku i uchylenia uchwały nr 17 ZWZA z 20 maja 2005 roku.
SANOK
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok 2019.
SANOK
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
SANOK
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
SANOK
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
SANOK
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
SANOK
Wypłata dywidendy 1 zł na akcję.
SANOK
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1 zł na akcję.
SANOK
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1 zł na akcję.
SANOK
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok 2018.
SANOK
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
SANOK
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
SANOK
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80 opuszczając jednocześnie indeks mWIG40.
SANOK
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
SANOK
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
SANOK
Wypłata dywidendy 3 zł na akcję.
SANOK
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 3 zł na akcję.
SANOK
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 3 zł na akcję.
SANOK
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok 2017.
SANOK
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
SANOK
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
SANOK
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
SANOK
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
SANOK
Wypłata dywidendy 3,60 zł na akcję.
SANOK
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 3,60 zł na akcję.
SANOK
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 3,60 zł na akcję.
SANOK
ZWZA ws. m.in. podziału czystego zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok 2016.
SANOK
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
SANOK
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
SANOK
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
SANOK
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
SANOK
Wypłata dywidendy 1 zł na akcję.
SANOK
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1 zł na akcję.
SANOK
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1 zł na akcję.
SANOK
ZWZA ws. m.in. podziału czystego zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok 2015.
SANOK
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
SANOK
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
SANOK
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
SANOK
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
SANOK
Wypłata dywidendy 2,65 zł na akcję.
SANOK
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 2,65 zł na akcję.
SANOK
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 2,65 zł na akcję.
SANOK
ZWZA ws. m.in. podziału czystego zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok 2014.
SANOK
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
SANOK
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
SANOK
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
SANOK
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
SANOK
Wypłata dywidendy 1,27 zł na akcję.
SANOK
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,27 zł na akcję.
SANOK
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,27 zł na akcję.
SANOK
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2013r, emisji warrantów subskrypcyjnych z pozbawieniem prawa poboru, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiany statutu.
SANOK
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
SANOK
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu mWIG40.
SANOK
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
SANOK
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
SANOK
Wypłata dywidendy 1,15 zł na akcję.
SANOK
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,15 zł na akcję.
SANOK
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,15 zł na akcję.
SANOK
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
SANOK
Wprowadzenie do obrotu na GPW 286.710 akcji zwykłych na okaziciela.
SANOK
ZWZA ws. m.in. podziału czystego zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok 2012.
SANOK
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
SANOK
Wprowadzenie do obrotu na GPW 76.580 akcji zwykłych na okaziciela.
SANOK
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
SANOK
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
SANOK
Wprowadzenie do obrotu na GPW 210 130 akcji zwykłych na okaziciela.
SANOK
Wypłata dywidendy 0,64 zł na akcję.
SANOK
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
SANOK
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,64 zł na akcję.
SANOK
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,64 zł na akcję.
SANOK
WZA ws. m.in. podziału czystego zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok 2011.
SANOK
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
SANOK
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
SANOK
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku.
SANOK
Wypłata dywidendy 0,54 zł na akcję.
SANOK
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,54 zł na akcję.
SANOK
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
SANOK
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,54 zł na akcję.
SANOK
WZA
SANOK
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
SANOK
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.


«Powrót do terminarza spółek