16:54 | GMT: 14:54 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_Ninja_Warrior_Polska_podstrony
VERBICOM

Data
Spółka
Wydarzenie
VERBICOM
Wypłata dywidendy 0,03 zł na akcję.
VERBICOM
Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
VERBICOM
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,03 zł na akcję.
VERBICOM
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,03 zł na akcję.
VERBICOM
Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
VERBICOM
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty.
VERBICOM
Publikacja raportu za 2019 rok.
VERBICOM
Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
VERBICOM
Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.
VERBICOM
Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
VERBICOM
Wypłata dywidendy 0,02 zł na akcję.
VERBICOM
Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
VERBICOM
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,02 zł na akcję.
VERBICOM
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,02 zł na akcję.
VERBICOM
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty oraz wypłaty dywidendy.
VERBICOM
Publikacja raportu za 2018 rok.
VERBICOM
Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
VERBICOM
NWZA ws. wyrażenia zgody na zawarcie przez spółkę umowy pożyczki z panią Renatą Karpiak oraz wyrażenia zgody na zawarcie przez spółkę umowy pożyczki z panem Robertem Primke i wyznaczenia pełnomocnika do zawarcia tej umowy.
VERBICOM
Publikacja raportu za IV kwartał 2018 roku.
VERBICOM
Wypłata dywidendy 0,02 zł na akcję.
VERBICOM
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
VERBICOM
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,02 zł na akcję.
VERBICOM
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,02 zł na akcję.
VERBICOM
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2018 roku.
VERBICOM
ZWZA ws. m.in. podziału zysku.
VERBICOM
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
VERBICOM
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
VERBICOM
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2017 roku.
VERBICOM
Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
VERBICOM
Wypłata dywidendy 0,03 zł na akcję.
VERBICOM
Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
VERBICOM
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,03 zł na akcję.
VERBICOM
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,03 zł na akcję.
VERBICOM
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2016 oraz podziału zysku za lata poprzednie.
VERBICOM
Publikacja raportu za 2016 rok.
VERBICOM
NWZA ws. wyrażenia zgody na zawarcie przez spółkę umowy pożyczki z panią Magdaleną Koch – Zając oraz z panem Robertem Primke i wyznaczenie pełnomocnika do zawarcia tej umowy.
VERBICOM
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
VERBICOM
Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
VERBICOM
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
VERBICOM
Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
VERBICOM
Wypłata dywidendy 0,05 zł na akcję.
VERBICOM
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,05 zł na akcję.
VERBICOM
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,05 zł na akcję.
VERBICOM
ZWZA ws. m.in. podziału zysku.
VERBICOM
Publikacja raportu za 2015 rok.
VERBICOM
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
VERBICOM
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
VERBICOM
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
VERBICOM
Wypłata dywidendy 0,03 zł na akcję.
VERBICOM
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2015 roku.
VERBICOM
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,03 zł na akcję.
VERBICOM
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,03 zł na akcję.
VERBICOM
ZWZA ws. m.in. podziału zysku.
VERBICOM
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
VERBICOM
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
VERBICOM
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2014 roku.
VERBICOM
Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
VERBICOM
Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
VERBICOM
Wypłata dywidendy 0,02 zł na akcję.
VERBICOM
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,02 zł na akcję.
VERBICOM
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,02 zł na akcję.
VERBICOM
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
VERBICOM
Pierwszy dzień notowań na NC 1.004.667 akcji zwykłych na okaziciela serii A.
VERBICOM
Publikacja raportu za 2013 rok.
VERBICOM
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
VERBICOM
Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
VERBICOM
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
VERBICOM
Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
VERBICOM
Wypłata dywidendy 0,03 zł na akcję.
VERBICOM
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,03 zł na akcję.
VERBICOM
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,03 zł na akcję.
VERBICOM
ZWZA ws. m.in. podziału zysku, umorzenia akcji własnych oraz obniżenia kapitału zakładowego.
VERBICOM
Publikacja raportu za 2012 rok.
VERBICOM
Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
VERBICOM
Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
VERBICOM
NWZA ws. wyrażenia zgody na skup akcji własnych oraz zmiany statutu.
VERBICOM
Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
VERBICOM
Wypłata dywidendy 0,01 zł na akcję.
VERBICOM
Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
VERBICOM
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,01 zł na akcję.
VERBICOM
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,01 zł na akcję.
VERBICOM
NWZA ws. zmiany uchwały ZWZ nr 07/2012 z dnia 4 czerwca 2012 roku o podziale zysku za rok 2011.
VERBICOM
WZA ws. m.in. podziału zysku.
VERBICOM
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
VERBICOM
Publikacja raportu za 2011 rok.
VERBICOM
NWZA ws. zmiany statutu.
VERBICOM
Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
VERBICOM
Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
VERBICOM
Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
VERBICOM
WZA
VERBICOM
Publikacja raportu za 2010 rok.
VERBICOM
Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
VERBICOM
Publikacja raportu za IV kwartał 2010 roku.
VERBICOM
Wprowadzenie do obrotu na NC akcji zwykłych na okaziciela serii E.


«Powrót do terminarza spółek