05:51 | GMT: 03:51 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
HERKULES

Data
Spółka
Wydarzenie
HERKULES
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
HERKULES
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
HERKULES
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku.
HERKULES
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
HERKULES
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
HERKULES
NWZA ws. ustalenia liczby członków RN, zmian w składzie RN, umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego i zmiany statutu.
HERKULES
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
HERKULES
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
HERKULES
ZWZA ws. m.in. podziału i przeznaczenia zysku za okres 01.01.2018 r. - 31.12.2018 r.
HERKULES
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
HERKULES
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
HERKULES
NWZA ws. powołania członka RN, zmian w składzie RN, umorzenia akcji własnych oraz obniżenia kapitału zakładowego.
HERKULES
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
HERKULES
NWZA ws. połączenia Herkules S.A. ze spółką pod firmą Przedsiębiorstwo Gospodarki Maszynami Budownictwa "Budopol" S.A., zmiany uchwały nr 5 ZWZ z 29 czerwca 2018 w sprawie podziału i przeznaczenia zysku oraz zmiany statutu poprzez dodanie postanowień dotyczących upoważnienia zarządu do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego.
HERKULES
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
HERKULES
Wypłata dywidendy 0,07 zł na akcję.
HERKULES
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,07 zł na akcję.
HERKULES
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,07 zł na akcję.
HERKULES
ZWZA ws. m.in. podziału i przeznaczenia zysku za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.
HERKULES
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
HERKULES
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
HERKULES
NWZA ws. upoważnienia zarządu do nabycia akcji własnych spółki i zasad nabywania akcji własnych, ustalenia zasad wynagradzania członków RN oraz Komitetu Audytu.
HERKULES
NWZA ws. ustalenia liczby członków RN, powołania członka RN oraz ustalenia wynagrodzenia członków Komitetu Audytu.
HERKULES
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
HERKULES
Wypłata dywidendy 0,16 zł na akcję.
HERKULES
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
HERKULES
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,16 zł na akcję.
HERKULES
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,16 zł na akcję.
HERKULES
ZWZA ws. m.in. podziału i przeznaczenia zysku za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.
HERKULES
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
HERKULES
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
HERKULES
NWZA ws. zmiany w składzie RN.
HERKULES
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80.
HERKULES
NWZA ws. odwołania i powołania członka RN oraz zmiany wysokości kapitału rezerwowego i użycia kapitału rezerwowego na sfinansowanie nabycia przez spółkę akcji własnych.
HERKULES
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
HERKULES
Wypłata dywidendy 0,16 zł na akcję.
HERKULES
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
HERKULES
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,16 zł na akcję.
HERKULES
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,16 zł na akcję.
HERKULES
ZWZA ws. m.in. podziału i przeznaczenia zysku za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.
HERKULES
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
HERKULES
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
HERKULES
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2015 roku.
HERKULES
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
HERKULES
Wypłata dywidendy 0,06 zł na akcję.
HERKULES
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
HERKULES
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,06 zł na akcję.
HERKULES
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,06 zł na akcję.
HERKULES
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
HERKULES
ZWZA ws. m.in. podziału i przeznaczenia zysku za okres od 01.01.2014r. do 31.12.2014r.
HERKULES
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
HERKULES
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
HERKULES
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2014 roku.
HERKULES
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
HERKULES
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
HERKULES
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013 rok oraz uchylenia uchwał 3/2013 i 6/2013 z 20.12.2013r.
HERKULES
Publikacja rozszerzonych skonsolidowanych raportów za I kwartał 2014 roku oraz za cały 2013 rok.
HERKULES
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2013 roku.
HERKULES
NWZA ws. zmian w treści uchwał Nr 3 i Nr 4 NWZ z dnia 4 maja 2010r dot. ustanowienia Programu Motywacyjnego, zmiany statutu oraz emisji warrantów subskrypcyjnych serii A, B oraz C z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji serii I oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii I, z pozbawieniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
HERKULES
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
HERKULES
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
HERKULES
ZWZA ws. m.in. podziału i przeznaczenia zysku za okres od 01.01.2012r. do 31.12.2012r.
HERKULES
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za I kwartał 2013 oraz za cały 2012 rok.
HERKULES
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2012 roku.
HERKULES
NWZA ws. wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa do spółki zależnej i in.
HERKULES
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
HERKULES
Wznowienie notowań akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.
HERKULES
Scalenie akcji w stosunku 5:1.
HERKULES
Dzień referencyjny w procesie scalenia akcji.
HERKULES
Zawieszenie obrotu akcjami spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
HERKULES
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
HERKULES
WZA ws. m.in. podziału i przeznaczenia zysku za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011 oraz scalenia akcji.
HERKULES
Po zakończeniu sesji spółka opuści indeks sWIG80.
HERKULES
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
HERKULES
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
HERKULES
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2011 roku.
HERKULES
Początek notowań spółki GASTELZUR (GZU) pod nazwą HERKULES (HRS), w związku ze zmianą firmy.
HERKULES
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku.
HERKULES
NWZA ws. m.in. nabywania akcji własnych oraz przeznaczenia na kapitał zapasowy niepodzielonego zysku za rok 2007.
HERKULES
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
HERKULES
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
HERKULES
WZA
HERKULES
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
HERKULES
Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii H.
HERKULES
Ostatni dzień notowań na GPW praw do akcji zwykłych na okaziciela serii H.
HERKULES
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.
HERKULES
Po zakończeniu sesji spółka opuści indeks sWIG80.
HERKULES
Wprowadzenie do obrotu na GPW praw do akcji zwykłych na okaziciela serii H.
HERKULES
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2010 roku.
HERKULES
Ostatni dzień notowań na GPW praw poboru akcji serii H.
HERKULES
Pierwszy dzień notowań na GPW praw poboru akcji serii H.
HERKULES
Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii F.
HERKULES
Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii H.
HERKULES
NWZA
HERKULES
Publikacja skonsolidowanego rozszerzonego raportu za III kwartał 2010 roku.


«Powrót do terminarza spółek