18:57 | GMT: 16:57 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_Ninja_Warrior_Polska_podstrony
RAWLPLUG

Data
Spółka
Wydarzenie
RAWLPLUG
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
RAWLPLUG
ZWZA ws. m.in. sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2019 oraz pokrycia straty z lat ubiegłych.
RAWLPLUG
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
RAWLPLUG
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
RAWLPLUG
NWZA ws. wyrażenia zgody na wprowadzenie zasad rachunkowości według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości.
RAWLPLUG
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
RAWLPLUG
NWZA ws. połączenia „Rawlplug” S.A z siedzibą we Wrocławiu z Koelner – Inwestycje Budowlane sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu w trybie art. 492 § 1 pkt 1 w zw. z art. 516 §6 w zw. z art. 516 § 5 KSH, poprzez przeniesienie całego majątku Koelner – Inwestycje Budowlane sp. z o.o. jako spółki przejmowanej, na „Rawlplug” S.A. jako spółkę przejmującą.
RAWLPLUG
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
RAWLPLUG
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
RAWLPLUG
Wypłata dywidendy 0,33 zł na akcję.
RAWLPLUG
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,33 zł na akcję.
RAWLPLUG
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,33 zł na akcję.
RAWLPLUG
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2018 oraz zysku spółki z lat ubiegłych, ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy.
RAWLPLUG
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
RAWLPLUG
NWZA ws. połączenia „Rawlplug” S.A z siedzibą we Wrocławiu z „Koelner Centrum” sp. z o.o. z siedzibą w Pabianicach w trybie art. 492 § 1 pkt 1 w zw. z art. 516 §6 w zw. z art. 516 § 5 KSH, poprzez przeniesienie całego majątku „Koelner Centrum” sp. z o.o. jako spółki przejmowanej, na „Rawlplug” S.A. jako spółkę przejmującą.
RAWLPLUG
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
RAWLPLUG
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
RAWLPLUG
NWZA ws. połączenia Rawlplug Spółki akcyjnej z Koelner – Tworzywa Sztuczne spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wyrażenia zgody na nabywanie przez spółkę akcji własnych.
RAWLPLUG
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
RAWLPLUG
Wypłata dywidendy 0,33 zł na akcję.
RAWLPLUG
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,33 zł na akcję.
RAWLPLUG
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,33 zł na akcję.
RAWLPLUG
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2017 i wypłaty dywidendy.
RAWLPLUG
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
RAWLPLUG
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
RAWLPLUG
NWZA ws. ustalenia liczby członków wchodzących w skład RN, zmian w składzie RN, ustalenia zasad wynagradzania członków RN, zmian w statucie oraz przyjęcia nowego Regulaminu Rady Nadzorczej.
RAWLPLUG
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
RAWLPLUG
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
RAWLPLUG
Wypłata dywidendy 0,33 zł na akcję.
RAWLPLUG
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,33 zł na akcję.
RAWLPLUG
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,33 zł na akcję.
RAWLPLUG
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2016 i wypłaty dywidendy.
RAWLPLUG
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
RAWLPLUG
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
RAWLPLUG
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
RAWLPLUG
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
RAWLPLUG
Wypłata dywidendy 0,33 zł na akcję.
RAWLPLUG
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,33 zł na akcję.
RAWLPLUG
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,33 zł na akcję.
RAWLPLUG
ZWZA ws. m.in. sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2015 i wypłaty dywidendy.
RAWLPLUG
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
RAWLPLUG
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
RAWLPLUG
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
RAWLPLUG
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
RAWLPLUG
Wypłata dywidendy 0,33 zł na akcję.
RAWLPLUG
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,33 zł na akcję.
RAWLPLUG
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,33 zł na akcję.
RAWLPLUG
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2014 i wypłaty dywidendy.
RAWLPLUG
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
RAWLPLUG
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
RAWLPLUG
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
RAWLPLUG
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
RAWLPLUG
Wypłata dywidendy 0,33 zł na akcję.
RAWLPLUG
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,33 zł na akcję.
RAWLPLUG
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,33 zł na akcję.
RAWLPLUG
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013r oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
RAWLPLUG
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
RAWLPLUG
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
RAWLPLUG
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
RAWLPLUG
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
RAWLPLUG
Początek notowań spółki KOELNER (KLR) pod nazwą RAWLPLUG (RWL), w związku ze zmianą firmy.
RAWLPLUG
ZWZA ws. m.in. sposobu podziału zysku netto za rok obrotowy 2012 oraz wyrażenia zgody na nabywanie akcji własnych.
RAWLPLUG
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
RAWLPLUG
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2012 rok.
RAWLPLUG
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2012 roku.
RAWLPLUG
Po zakończeniu sesji spółka opuści indeks sWIG80.
RAWLPLUG
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
RAWLPLUG
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
RAWLPLUG
Wypłata dywidendy 0,33 zł na akcję.
RAWLPLUG
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,33 zł na akcję.
RAWLPLUG
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,33 zł na akcję.
RAWLPLUG
WZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2011.
RAWLPLUG
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
RAWLPLUG
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2011 rok.
RAWLPLUG
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2011 roku.
RAWLPLUG
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
RAWLPLUG
NWZA ws. wyrażenia zgody na przeprowadzenie transakcji oraz zmian w statucie.
RAWLPLUG
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku.
RAWLPLUG
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
RAWLPLUG
WZA
RAWLPLUG
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
RAWLPLUG
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.
RAWLPLUG
Po zakończeniu sesji spółka opuści indeks sWIG80.
RAWLPLUG
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2010 roku.
RAWLPLUG
Publikacja skonsolidowanego rozszerzonego raportu za III kwartał 2010 roku.


«Powrót do terminarza spółek