17:08 | GMT: 15:08 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_Ninja_Warrior_Polska_podstrony
PKOBP

Data
Spółka
Wydarzenie
PKOBP
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
PKOBP
ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w 2019 roku oraz pokrycia straty z lat ubiegłych.
PKOBP
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
PKOBP
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
PKOBP
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
PKOBP
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
PKOBP
NWZA ws. zmian statutu, zmiany uchwał nr 2/2017 i 3/2017 NWZA z dnia 13 marca 2017 r., zatwierdzenia Regulaminu RN oraz zmiany w składzie RN.
PKOBP
Wypłata dywidendy 1,33 zł na akcję.
PKOBP
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
PKOBP
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,33 zł na akcję.
PKOBP
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,33 zł na akcję.
PKOBP
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
PKOBP
ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w 2018 roku oraz pokrycia straty z lat ubiegłych, ustalenia wysokości dywidendy przypadającej na jedną akcję, dnia dywidendy oraz określenia terminu wypłaty dywidendy.
PKOBP
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
PKOBP
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
PKOBP
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
PKOBP
Wypłata dywidendy 0,55 zł na akcję.
PKOBP
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,55 zł na akcję.
PKOBP
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,55 zł na akcję.
PKOBP
ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w 2017 roku, ustalenia wysokości dywidendy przypadającej na jedną akcję, dnia dywidendy oraz określenia terminu wypłaty dywidendy.
PKOBP
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
PKOBP
ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w 2017 roku, ustalenia wysokości dywidendy przypadającej na jedną akcję, dnia dywidendy oraz określenia terminu wypłaty dywidendy.
PKOBP
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
PKOBP
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
PKOBP
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
PKOBP
ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w 2016 roku.
PKOBP
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
PKOBP
NWZA ws. zasad kształtowania wynagrodzeń członków zarządu, zasad kształtowania wynagrodzeń członków RN oraz zmian statutu.
PKOBP
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
PKOBP
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
PKOBP
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1 zł na akcję.
PKOBP
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
PKOBP
ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w 2015 roku oraz niepodzielonego zysku z lat ubiegłych.
PKOBP
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
PKOBP
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2015 rok.
PKOBP
NWZA ws. zmian w składzie RN oraz zmian statutu.
PKOBP
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
PKOBP
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
PKOBP
ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w 2014 roku oraz niepodzielonego zysku z lat ubiegłych.
PKOBP
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
PKOBP
Wypłata dywidendy 0,75 zł na akcję.
PKOBP
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,75 zł na akcję.
PKOBP
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,75 zł na akcję.
PKOBP
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
PKOBP
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku osiągniętego w 2013r, pokrycia niepodzielonej straty z lat ubiegłych, połączenia z Nordea Bank Polska S.A., zmiany uchwały nr 36/2010 ZWZ z dnia 25.06.2010r oraz zmiany statutu.
PKOBP
Wypłata dywidendy 1,80 zł na akcję.
PKOBP
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG30.
PKOBP
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,80 zł na akcję.
PKOBP
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,80 zł na akcję.
PKOBP
ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w 2012 roku oraz niepodzieonego zysku z at ubiegłych, ustaenia wysokości dywidendy przypadającej na jedną akcję, dnia dywidendy oraz okreśenia terminu wypłaty dywidendy.
PKOBP
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
PKOBP
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
PKOBP
Wprowadzenie do obrotu na GPW 197.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A.
PKOBP
Wypłata dywidendy 1,27 zł na akcję.
PKOBP
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,27 zł na akcję.
PKOBP
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,27 zł na akcję.
PKOBP
WZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w 2011 roku, ustalenia wysokości dywidendy, dnia dywidendy oraz określenia terminu wypłaty dywidendy.
PKOBP
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
PKOBP
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2011 rok.
PKOBP
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku.
PKOBP
Wypłata dywidendy 1,98 zł na akcję.
PKOBP
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,98 zł na akcję.
PKOBP
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,98 zł na akcję.
PKOBP
Publikacja skonsolidowanego raportu, zawierającego półroczną informację finansową, za I półrocze 2011 roku.
PKOBP
WZA
PKOBP
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
PKOBP
NWZA ws. zmian statutu.
PKOBP
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.
PKOBP
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2010 roku.


«Powrót do terminarza spółek