00:05 | GMT: 22:05 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
IDMSA

Data
Spółka
Wydarzenie
IDMSA
Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
IDMSA
Publikacja raportu za I półrocze 2020 roku.
IDMSA
ZWZA ws. m.in. podziału zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2019 oraz dalszego istnienia spółki.
IDMSA
Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
IDMSA
Publikacja raportu za 2019 rok.
IDMSA
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
IDMSA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
IDMSA
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2018 oraz dalszego istnienia spółki.
IDMSA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
IDMSA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
IDMSA
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
IDMSA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
IDMSA
NWZA ws. warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii B i emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany statutu.
IDMSA
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2017 oraz dalszego istnienia spółki.
IDMSA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
IDMSA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
IDMSA
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
IDMSA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
IDMSA
ZWZA ws. m.in. podziału zysku oraz dalszego istnienia spółki.
IDMSA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
IDMSA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
IDMSA
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
IDMSA
NWZA ws. powołania członków RN.
IDMSA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
IDMSA
ZWZA ws. m.in. podziału zysku oraz dalszego istnienia spółki.
IDMSA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
IDMSA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
IDMSA
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2015 roku.
IDMSA
NWZA ws. obniżenia kapitału zakładowego w drodze obniżenia wartości nominalnej akcji w celu wyrównania części strat poniesionych w latach poprzednich, pokrycia straty, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii B i emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z pozbawieniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
IDMSA
NWZA ws. wyboru członka RN, obniżenia kapitału zakładowego w drodze obniżenia wartości nominalnej akcji w celu wyrównania części strat poniesionych w latach poprzednich, pokrycia straty, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii B i emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z pozbawieniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
IDMSA
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
IDMSA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
IDMSA
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2014 oraz dalszego istnienia spółki.
IDMSA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
IDMSA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
IDMSA
Wznowienie obrotu akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.
IDMSA
Scalenie akcji w stosunku 16:1.
IDMSA
Dzień referencyjny w procesie scalenia akcji.
IDMSA
Zawieszenie notowań akcji spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
IDMSA
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2014 roku.
IDMSA
NWZA ws. przywrócenia działalności maklerskiej, zmiany uchwały nr 3 WZA z dnia 21.10.2014 r., scalenia akcji oraz zmian w składzie RN.
IDMSA
NWZA ws. obniżenia kapitału zakładowego w drodze obniżenia wartości nominalnej akcji, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii B i emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z pozbawieniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
IDMSA
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
IDMSA
NWZA ws. m.in. wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych, umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego, scalenia akcji oraz zmiany statutu.
IDMSA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
IDMSA
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za rok 2013, dalszego istnienia spółki, uchylenia uchwały nr 4 WZA z 06.03.2014r oraz zmiany statutu.
IDMSA
NWZA ws. warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii L i emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z pozbawieniem prawa poboru, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
IDMSA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
IDMSA
Wznowienie obrotu akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.
IDMSA
Scalenie akcji w stosunku 12:1.
IDMSA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
IDMSA
Zawieszenie notowań akcji spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
IDMSA
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksów WIG250, WIG i WIG-Poland.
IDMSA
Wprowadzenie do obrotu na GPW 5 akcji serii K.
IDMSA
NWZA ws. połączenia akcji w jedną serię, scalenia akcji oraz zmiany statutu.
IDMSA
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2013 roku.
IDMSA
NWZA ws. zmian w składzie RN.
IDMSA
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
IDMSA
Po zakończeniu sesji spółka opuści indeks mWIG40 wchodząc jednocześnie w skład indeksu sWIG80.
IDMSA
NWZA ws. uzupełnienia składu RN.
IDMSA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
IDMSA
Wprowadzenie do obrotu na GPW 323.245.403 akcji serii K.
IDMSA
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2012, uchylenia uchwały nr 3 z 18 września 2012 NWZA w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze subskrypcji prywatnej, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii L i emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z pozbawieniem prawa poboru.
IDMSA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
IDMSA
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2012 rok.
IDMSA
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2012 roku.
IDMSA
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
IDMSA
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze subskrypcji prywatnej, poprzez emisję akcji serii J oraz emisji obligacji zamiennych na akcje.
IDMSA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
IDMSA
WZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2011.
IDMSA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
IDMSA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
IDMSA
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2011 roku.
IDMSA
NWZA ws. nabywania akcji własnych, utworzenia i użycia kapitału rezerwowego oraz zmiany przeznaczenia kapitału rezerwowego dotychczas utworzonego.
IDMSA
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku.
IDMSA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
IDMSA
WZA
IDMSA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
IDMSA
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.
IDMSA
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2010 roku.
IDMSA
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2010 roku.


«Powrót do terminarza spółek