19:35 | GMT: 17:35 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
OPTEAM

Data
Spółka
Wydarzenie
OPTEAM
Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
OPTEAM
Publikacja raportu za I półrocze 2020 roku.
OPTEAM
ZWZA ws. m.in. sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2019.
OPTEAM
Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
OPTEAM
Publikacja raportu za 2019 rok.
OPTEAM
Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
OPTEAM
Publikacja raportu za I półrocze 2019 roku.
OPTEAM
ZWZA ws. m.in. sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2018 oraz sposobu pokrycia straty z lat ubiegłych.
OPTEAM
Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
OPTEAM
Publikacja raportu za 2018 rok.
OPTEAM
Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
OPTEAM
Publikacja raportu za I półrocze 2018 roku.
OPTEAM
ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2017.
OPTEAM
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
OPTEAM
Publikacja raportu za 2017 rok.
OPTEAM
Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
OPTEAM
NWZA ws. utworzenia i wprowadzenia programu motywacyjnego, emisji warrantów subskrypcyjnych z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z pozbawieniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
OPTEAM
Publikacja raportu za I półrocze 2017 roku.
OPTEAM
NWZA ws. m.in. wynagradzania RN, zatwierdzenia nowego Regulaminu Rady Nadzorczej oraz zmiany statutu.
OPTEAM
ZWZA ws. m.in. sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2016 oraz sposobu pokrycia straty z lat ubiegłych.
OPTEAM
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
OPTEAM
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
OPTEAM
Wypłata zaliczki na poczet dywidendy za rok 2016, w wysokości 1,71 zł na akcję.
OPTEAM
Dzień ustalenia prawa do zaliczki na poczet dywidendy za rok 2016, w wysokości 1,71 zł na akcję.
OPTEAM
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,71 zł na akcję.
OPTEAM
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
OPTEAM
NWZA ws. zmiany statutu, zmiany liczby członków RN czwartej kadencji oraz zmian w składzie RN.
OPTEAM
Publikacja raportu za I półrocze 2016 roku.
OPTEAM
Wypłata dywidendy 0,17 zł na akcję.
OPTEAM
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,17 zł na akcję.
OPTEAM
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,17 zł na akcję.
OPTEAM
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2015 oraz sposobu pokrycia straty z lat ubiegłych.
OPTEAM
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
OPTEAM
Publikacja jednostkowego raportu za 2015 rok.
OPTEAM
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
OPTEAM
Publikacja raportu za I półrocze 2015 roku.
OPTEAM
Wypłata dywidendy 0,15 zł na akcję.
OPTEAM
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,15 zł na akcję.
OPTEAM
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,15 zł na akcję.
OPTEAM
ZWZA ws. m.in. sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2014.
OPTEAM
Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
OPTEAM
Publikacja raportu za 2014 rok.
OPTEAM
Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
OPTEAM
Publikacja raportu za I półrocze 2014 roku.
OPTEAM
Wypłata dywidendy 0,11 zł na akcję.
OPTEAM
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,11 zł na akcję.
OPTEAM
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,11 zł na akcję.
OPTEAM
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013r oraz przeznaczenia na kapitał zapasowy kwoty dywidendy za 2012r przypadającej na akcje własne.
OPTEAM
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
OPTEAM
Publikacja raportu za 2013 rok.
OPTEAM
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiany statutu.
OPTEAM
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
OPTEAM
Publikacja raportu za I półrocze 2013 roku.
OPTEAM
Wypłata dywidendy 0,08 zł na akcję.
OPTEAM
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,08 zł na akcję.
OPTEAM
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,08 zł na akcję.
OPTEAM
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksów WIG-Plus, WIG, WIG-Poland oraz WIG-informatyka.
OPTEAM
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2012.
OPTEAM
Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
OPTEAM
Publikacja raportu za 2012 rok.
OPTEAM
Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
OPTEAM
Publikacja raportu za I półrocze 2012 roku.
OPTEAM
WZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2011.
OPTEAM
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
OPTEAM
Publikacja raportu za 2011 rok.
OPTEAM
Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
OPTEAM
Publikacja raportu za I półrocze 2011 roku.
OPTEAM
WZA
OPTEAM
Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
OPTEAM
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.
OPTEAM
NWZA ws. połączenia z ELEKTRA Sp. z o.o.
OPTEAM
Debiut spółki na GPW.


«Powrót do terminarza spółek