04:22 | GMT: 02:22 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_Ninja_Warrior_Polska_podstrony
ORIONINV

Data
Spółka
Wydarzenie
Brak aktualnych wydarzeń
ORIONINV
Wycofanie akcji spółki z obrotu na GPW.
ORIONINV
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
ORIONINV
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
ORIONINV
NWZA ws. wycofania akcji z obrotu na GPW.
ORIONINV
Dzień wykupu akcji przez porozumienie akcjonariuszy spółki po cenie 8,30 zł za akcję.
ORIONINV
Zawieszenie obrotu akcjami w związku z zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia przymusowego wykupu.
ORIONINV
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
ORIONINV
Wypłata dywidendy 0,25 zł na akcję.
ORIONINV
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,25 zł na akcję.
ORIONINV
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,25 zł na akcję.
ORIONINV
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
ORIONINV
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2018.
ORIONINV
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
ORIONINV
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
ORIONINV
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
ORIONINV
Wypłata dywidendy 0,22 zł na akcję.
ORIONINV
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,22 zł na akcję.
ORIONINV
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,22 zł na akcję.
ORIONINV
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
ORIONINV
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2017.
ORIONINV
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
ORIONINV
Split akcji w stosunku 1:10.
ORIONINV
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
ORIONINV
NWZA ws. podziału (splitu) wszystkich akcji oraz zmiany statutu.
ORIONINV
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
ORIONINV
Wypłata dywidendy 1,55 zł na akcję.
ORIONINV
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
ORIONINV
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,55 zł na akcję.
ORIONINV
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,55 zł na akcję.
ORIONINV
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2016.
ORIONINV
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
ORIONINV
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
ORIONINV
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
ORIONINV
Wypłata dywidendy 0,19 zł na akcję.
ORIONINV
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
ORIONINV
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,90 zł na akcję.
ORIONINV
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,90 zł na akcję.
ORIONINV
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2015.
ORIONINV
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
ORIONINV
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
ORIONINV
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu WIG.
ORIONINV
Debiut spółki na GPW. Wprowadzenie do obrotu 644.300 akcji serii A, 171.270 akcji serii B, 109.093 akcji serii C, 99.100 akcji serii D, 25.771 akcji serii E, 32.77 akcji serii F. Wykluczenie z obrotu na NC.
ORIONINV
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu NCIndex.
ORIONINV
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
ORIONINV
Wypłata dywidendy 2,70 zł na akcję.
ORIONINV
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii G z wyłączeniem w całości prawa poboru, zmiany statutu oraz dopuszczenia do obrotu akcji.
ORIONINV
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 2,70 zł na akcję.
ORIONINV
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 2,70 zł na akcję.
ORIONINV
Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
ORIONINV
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2014.
ORIONINV
Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
ORIONINV
Publikacja raportu za 2014 rok.
ORIONINV
Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
ORIONINV
Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
ORIONINV
Wypłata dywidendy 0,60 zł na akcję.
ORIONINV
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,60 zł na akcję.
ORIONINV
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,60 zł na akcję.
ORIONINV
Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
ORIONINV
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013 rok oraz udzielenia absolutorium członkom organów spółki.
ORIONINV
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
ORIONINV
Publikacja raportu za 2013 rok.
ORIONINV
Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
ORIONINV
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
ORIONINV
Wypłata dywidendy 0,50 zł na akcję.
ORIONINV
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,50 zł na akcję.
ORIONINV
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,50 zł na akcję.
ORIONINV
Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
ORIONINV
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2012.
ORIONINV
Publikacja raportu za I kwartał 2013 oraz za cały 2012 rok.
ORIONINV
NWZA ws. zmian w składzie RN, zmiany treści uchwały nr 18/05/2012 z dnia 22 maja 2012 roku oraz zmian statutu.
ORIONINV
Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
ORIONINV
Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
ORIONINV
Wypłata dywidendy 1,62 zł na akcję.
ORIONINV
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,62 zł na akcję.
ORIONINV
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,62 zł na akcję.
ORIONINV
Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
ORIONINV
WZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2011, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii G z wyłączeniem prawa poboru, zmiany zasad rachunkowości i wprowadzenia MSR oraz MSSF.
ORIONINV
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
ORIONINV
Publikacja raportu za 2011 rok.
ORIONINV
Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
ORIONINV
Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
ORIONINV
Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
ORIONINV
NWZA ws. zmian w statucie.
ORIONINV
WZA
ORIONINV
Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
ORIONINV
Publikacja raportu za 2010 rok.
ORIONINV
Publikacja raportu za IV kwartał 2010 roku.


«Powrót do terminarza spółek