18:33 | GMT: 16:33 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
VRG

Data
Spółka
Wydarzenie
VRG
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
VRG
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
VRG
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2019.
VRG
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
VRG
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
VRG
NWZA ws. zmiany w składzie RN.
VRG
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
VRG
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
VRG
Początek notowań spółki VISTULA (VST) pod nazwą VRG (VRG) w związku ze zmianą firmy.
VRG
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2018.
VRG
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
VRG
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
VRG
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu mWIG40 opuszczając jednocześnie indeks sWIG80.
VRG
Wprowadzenie do obrotu na GPW 53.260.876 akcji zwykłych na okaziciela serii O.
VRG
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
VRG
NWZA ws. połączenia spółki ze spółką BYTOM S.A., zmian w statucie oraz zwiększenia liczby członków RN obecnej wspólnej kadencji i powołania dodatkowego członka RN.
VRG
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
VRG
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2017.
VRG
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
VRG
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
VRG
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
VRG
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
VRG
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
VRG
ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia niepokrytej straty z lat ubiegłych oraz podziału zysku netto za rok obrotowy 2016.
VRG
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
VRG
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
VRG
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
VRG
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku wykazanego w roku obrotowym 2015.
VRG
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
VRG
NWZA ws. wyboru nowego członka RN oraz zmiany uchwały nr 23/04/2012 ZWZA.
VRG
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
VRG
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
VRG
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
VRG
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
VRG
Wprowadzenie do obrotu na GPW 859.366 akcji zwykłych na okaziciela serii L.
VRG
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2014 oraz powołania członków RN.
VRG
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
VRG
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
VRG
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za rok 2013, zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa związanej z marką W.KRUK na rzecz spółki zależnej.
VRG
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
VRG
Po zakończeniu sesji spółka opuści indeks WIG250 wchodząc jednocześnie w skład indeksu WIG50.
VRG
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
VRG
Wprowadzenie do obrotu na GPW 40.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii M.
VRG
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
VRG
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
VRG
ZWZA ws. m.in. podziału zysku wykazanego w roku obrotowym 2012.
VRG
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
VRG
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
VRG
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
VRG
Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii K.
VRG
Ostatni dzień notowań na GPW praw do akcji zwykłych na okaziciela serii K.
VRG
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
VRG
Wprowadzenie do obrotu na GPW praw do akcji zwykłych na okaziciela serii K.
VRG
Ostatni dzień notowań na GPW praw poboru akcji serii K.
VRG
Pierwszy dzień notowań na GPW praw poboru akcji serii K.
VRG
Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii K.
VRG
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
VRG
WZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2011, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji z prawem poboru, warunków programu motywacyjnego oraz ustalenia wynagrodzenia członków RN.
VRG
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
VRG
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku.
VRG
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
VRG
WZA
VRG
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
VRG
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.
VRG
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2010 roku.


«Powrót do terminarza spółek