10:54 | GMT: 08:54 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
LIBET

Data
Spółka
Wydarzenie
LIBET
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
LIBET
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
LIBET
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
LIBET
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
LIBET
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
LIBET
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
LIBET
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za okres od 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku.
LIBET
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
LIBET
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
LIBET
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
LIBET
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
LIBET
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za okres od 01.01.2017 roku do 31.12.2017 roku.
LIBET
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
LIBET
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
LIBET
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
LIBET
NWZA ws. zmian w statucie, odwołania członka bądź członków RN, ustalenia liczby członków RN IV kadencji, ustalenia dalszych kwestii związanych z funkcjonowaniem RN oraz powołania członka bądź członków RN.
LIBET
NWZA ws. uchylenia uchwał nr 15, 16 i 17 podjętych na ZWZ 29 czerwca 2017 roku, ustalenia liczby członków RN na 7 osób oraz zmian w składzie RN.
LIBET
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
LIBET
NWZA ws. ustalenia liczby członków RN dla potrzeb dokonania ich wyboru w drodze głosowania oddzielnymi grupami oraz dalszych kwestii związanych z działalnością RN.
LIBET
ZWZA ws. m.in. zagospodarowania zysku za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.
LIBET
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
LIBET
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
LIBET
Publikacja raportu za 2016 rok.
LIBET
NWZA ws. wyrażenia zgody na ustanowienie zastawów rejestrowych na zorganizowanych częściach przedsiębiorstwa spółki, powołania Rady Nadzorczej trzeciej kadencji (lata 2017 – 2020) oraz ustalenia zasad jednolitego systemu wynagradzania członków RN.
LIBET
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
LIBET
Publikacja raportu za I półrocze 2016 roku.
LIBET
ZWZA ws. m.in. zagospodarowania zysku za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.
LIBET
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
LIBET
Publikacja raportu za 2015 rok.
LIBET
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
LIBET
NWZA ws. dokonania zmian w statucie oraz uzupełnienia składu RN.
LIBET
Publikacja raportu za I półrocze 2015 roku.
LIBET
ZWZA ws. m.in. zagospodarowania zysku za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.
LIBET
Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
LIBET
Publikacja raportu za 2014 rok.
LIBET
NWZA ws. wyrażenia zgody na ustanowienie zastawów rejestrowych na zorganizowanych częściach przedsiębiorstwa.
LIBET
Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
LIBET
Publikacja raportu za I półrocze 2014 roku.
LIBET
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, zagospodarowania zysku za 2013 rok, udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu oraz zmiany statutu.
LIBET
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
LIBET
Publikacja raportu za 2013 rok.
LIBET
NWZA ws. powołania i ustalenia zasad systemu wynagradzania członków RN drugiej kadencji oraz zmiany statutu.
LIBET
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
LIBET
Publikacja raportu za I półrocze 2013 roku.
LIBET
NWZA ws. wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu rejestrowego na przedsiębiorstwie spółki.
LIBET
ZWZA ws. m.in. zagospodarowania zysku za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.
LIBET
Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
LIBET
Publikacja raportu za 2012 rok.
LIBET
Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
LIBET
Wypłata dywidendy 0,40 zł na akcję.
LIBET
Publikacja raportu za I półrocze 2012 roku.
LIBET
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,40 zł na akcję.
LIBET
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,40 zł na akcję.
LIBET
WZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011.
LIBET
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
LIBET
Publikacja raportu za 2011 rok.
LIBET
Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
LIBET
NWZA ws. m.in. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania zarządu.
LIBET
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu WIG.
LIBET
Debiut spółki na GPW.
LIBET
Zakończenie zapisów w transzy inwestorów instytucjonalnych. Przydział akcji.
LIBET
Początek zapisów w transzy inwestorów instytucjonalnych.
LIBET
Zakończenie budowy księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych.
LIBET
Zakończenie zapisów w transzy inwestorów indywidualnych.
LIBET
Początek budowy księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych oraz zapisów w transzy inwestorów indywidualnych.


«Powrót do terminarza spółek